Phòng Công nghệ sinh học enzyme

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme (Enzyme Biotechnology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 301 - 302 - 305, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
  • Điện thoại: 024 37568260/ 0986557099        E-mail: dttuyen@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
  • Điện thoại: 024 37568260/ 0945528689        E-mail: nslthanh@ibt.ac.vn

Tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học Enzyme là Phòng Enzyme học, được thành lập năm 1993. Đến 4/2007, Phòng CNSH Enzyme học được thành lập từ Phòng Enzyme học và Phòng Công nghệ sinh học Enzyme theo Quyết định số 129/QĐ-CNSH, 20/04/2007. 

Kể từ khi thành lập tới nay, Phòng CNSH Enzyme luôn luôn có khoảng 6-10 cán bộ biên chế và hợp đồng làm việc. Hiện nay Phòng có: 08 Cán bộ: 06 biên chế, 02 hợp đồng, 08 cán bộ nghiên cứu, 1 phó giáo sư tiến sỹ, 3 tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh, 2 thạc sỹ, 1 cử nhân.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 - 2002         Trưởng phòng                PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao
1994 - 2002 Phó Trưởng phòng  DS. Đỗ Thị Hồng Cẩm
2002 - 2004 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Đặng Diễm Hồng
2004 - 2006 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Quyền Đình Thi
2006 - 2014 Trưởng phòng PGS.TS. Quyền Đình Thi
8/2011 - 2014 Phó Trưởng phòng  TS. Đỗ Thị Tuyên
2015 - 7/2017 Phó Trưởng phòng TS. Đỗ Thị Tuyên
  Phụ trách phòng   
8/2017 - nay Trưởng phòng  PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
10/2019 - nay Phó Trưởng phòng  TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh

Xem tiếp...