PGS.TS. Phí Quyết Tiến

  • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm, Phó viện trưởng Viện Công nghệ sinh học
  • Điện thoại: 024.37917973  Fax: 024 38363144       
  • E-mail: tienpq@ibt.ac.vn
  • Địa chỉ:  Phòng 116  Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội