PGS.TS. Đồng Văn Quyền

  • Chức vụ: Giám đốc Trung tâm, Viện phó Viện Công nghệ sinh học
  • Điện thoại: 024 3836 3222  Fax: 024 38363144       
  • E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn
  • Địa chỉ:  Phòng 115  Nhà A10, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội