PGS.TS. Ngô Đình Bính

  • Chức vụ:    Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng Di truyền Vi sinh vật
  • Điện thoại: 04.37562880      Fax: 04 38363144       
  • E-mail: binh.gen@gmail.com
  • Địa chỉ:       Phòng 701 Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội