Các thành viên khác

Cán bộ kiêm nhiệm

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Phòng đang công tác

Chức năng nhiệm vụ tại Trung tâm

 1.  
 PGS.TS. Đặng Diễm Hồng

Công nghệ Tảo

Phụ trách nhóm vi tảo

 1.  
 ThS.NCS. Ngô Thị Hoài Thu

Công nghệ Tảo

Nhóm vi tảo.

 1.  
 TS. Nguyễn Kim Thoa

Công nghệ vật liệu sinh học

Phụ trách nhóm nấm men.

 1.  
 ThS. Hoa Thị Minh Tú

Công nghệ vật liệu sinh học

Nhóm nấm men.

 1.  
 TS. Đinh Thị Thu Hằng

Công nghệ sinh học tái tạo môi trường

Phụ trách nhóm nấm sợi.

 1.  
 Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công nghệ sinh học tái tạo môi trường

Nhóm nấm sợi.

 1.  
 PGS.TS. Lê Mai Hương

Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên

Phụ trách nhóm nấm lớn.

 1.  
 TS. Kiều Quỳnh Hoa

Vi sinh vật học Dầu mỏ

Phụ trách nhóm vi khuẩn.

 1.  
 TS. Phan Thị Hồng Thảo

Vi sinh vật học đất

Nhóm vi khuẩn.

 1.  
 TS. Phí Quyết Tiến

Công nghệ lên men

Phụ trách nhóm xạ khuẩn.

 1.  
 TS. Nguyễn Phương Nhuệ

Công nghệ lên men

Nhóm xạ khuẩn.

 1.  
 TS. Đỗ Thị Huyền

Kỹ thuật di truyền

Phụ trách nhóm chủng tái tổ hợp và thể lai.

 1.  
 TS. Đỗ Thị Tuyên

Phòng Công nghệ sinh học enzyme

Nhóm Chủng tái tổ hợp và thể lai.

 1.  
 TS. Phạm Văn Cường

Viện Hóa sinh biển

Phụ trách nhóm vi sinh vật biển.

 1.  
 TS. Lê Hồng Minh

Viện Hóa sinh biển

Nhóm vi sinh vật biển

 1.  
 PGS. Đinh Duy Kháng

Vi sinh vật học phân tử

Phụ trách nhóm virus.

 1.  
 CN. Mai Thùy Linh

Vi sinh vật học phân tử

Nhóm virus.

 1.  
 TS. Đỗ Thị Tố Uyên

Phòng Công nghệ sinh học môi trường

Phụ trách nhóm vi khuẩn tía.

 1.  
 TS. Nguyễn Cường

Tin sinh học

Phụ trách nhóm tin sinh; nhập và quản lý dữ liệu.

Hội đồng cố vấn:

 • GS.TS. Trương Nam Hải
 • PGS.TS. Chu Hoàng Hà
 • PGS.TS. Ngô Đình Bính
 • GS.TS. Lê Trần Bình
 • PGS.TS. Trần Đình Mấn
 • PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà
 • GS.TS. Phan văn Chi
 • GS.TS. Đặng Đình Kim
 • PGS.TS. Hoàng Kim Anh