ThS. NCS. Trịnh Thị Thu Hà

  • Chức vụ:    Nghiên cứu viên
  • Điện thoại: 04.37562880      Fax: 04 38363144        
  • E-mail: thuha.bitech@gmail.com
  • Địa chỉ:      Phòng 702  Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội