Công trình khoa học

Một số kết quả nổi bật:

  1. Bộ sưu tập giống Vi sinh vật Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam (chi tiết tại Trang web VCCM: http://vccm.vast.vn)
  2. Sản xuất và ứng dụng thuốc trừ sâu sinh học Bacillus thuringiensis đạt tiêu chuẩn Quốc tế;
  3. Sản xuất thử nghiệm Chế phẩm sinh học diệt muỗi, ruồi từ vi khuẩn Bacillus thuringiensis subsp. israelensis và Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki đạt hiệu quả diệt bọ gậy cao từ 90-100%;
  4. Sản xuất và tinh sạch kháng nguyên bảo vệ PA tái tổ hợp phục vụ cho sản xuất vaccine tái tổ hợp phòng ngừa bệnh than và sản xuất kit phát hiện nhanh bệnh than.

Xem tiếp...