Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2024 của Học viện Khoa học và Công nghệ

Học viện Khoa học và Công nghệ (KHCN) trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2024.

Thông tin chi tiết:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ:

Tải thông báo tuyển sinh thạc sĩ: tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/03/2024 đến hết ngày 15/05/2024
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: CV. Phạm Thị Như Quỳnh (SĐT: 024-3212186 hoặc 0916467768) để được giải đáp và xem tại Cổng thông tin điện tử của học viện KHCN: http://www.gust.edu.vn 

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ:

Tải thông báo tuyển sinh tiến sĩ: tại đây

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/03/2024 đến hết ngày 15/05/2024
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: CV. Nguyễn Thị Minh Tâm (SĐT: 024-38689977 hoặc 0946082099) để được giải đáp và xem tại Cổng thông tin điện tử của học viện KHCN: http://www.gust.edu.vn