Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Nga

Tên đề tài: Nghiên cứu tạo chủng virus PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) nhược độc và đánh giá khả năng làm giống phục vụ sản xuất vaccine.
Chuyên ngành: Hóa sinh học Mã số: 9 42 01 16
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Nga
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Duy Kháng và PGS.TS. Tô Long Thành
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
      1. Đã nghiên cứu đánh giá độc lực và chọn được chủng virus PRRS 02HY cường độc có đặc điểm đặc trưng, điển hình của virus PRRS gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn với khả năng thích ứng, phát triển ổn định trên môi trường tế bào dòng Marc 145 đạt hiệu giá virus là 106,63TCID50, đạt các yêu cầu làm ứng viên tạo giống gốc virus PRRS nhược độc.
      2. Đã tạo được giống gốc virus Hanvet1.vn nhược độc sau 80 đời cấy truyền tiếp virus 02HY trên tế bào Marc 145 có đủ các đặc tính sinh học và sinh học phân tử đáp ứng tiêu chuẩn của giống gốc cho chế tạo vaccine PRRS.
      3. Đã giải trình tự hệ gen của chủng Hanvet1.vn nhược độc (mã số trên Genbank KU842720) và hệ gen của chủng 02HY cường độc ban đầu (số đăng Genbank Submission 2490633). Kết quả phân tích so sánh 2 chủng đã phát hiện 89 đột biến nucleotide và 51 đột biến axit amin nằm rải rác trong 7 gen và 7 protein tương ứng. Các gen có biến đổi làm chủng Hanvet1.vn thành nhược độc nhưng gen mã hóa protein kháng nguyên GP5 kích thích sinh kháng thể trung hòa trên lợn không thay đổi tính kháng nguyên.
      4. Đã phân tích, so sánh trình tự gen ORF5 và protein GP5 chủng Hanvet1.vn nhược độc với 29 chủng virus PRRS thu nhận từ hơn 20 tỉnh thành trong nước và các nước khu vực trong cơ sở dữ liệu gen trên Genbank cho thấy có sự tương đồng cao từ 94% - 99%. Điều này có ý nghĩa quan trọng về tính tương đồng kháng nguyên và hiệu quả bảo hộ của vaccine tạo ra.
     5. Đã nghiên cứu đánh giá giống gốc virus PRRS Hanvet1.vn nhược độc đạt tiêu chuẩn về tính thuần khiết, an toàn, tính kháng nguyên cao kích thích tạo đáp ứng miễn dịch trên lợn ở liều miễn dịch 105TCID50, hiệu giá kháng thể đạt đến 1/4305,389, tối ưu được điều kiện nuôi cấy virus đạt năng suất cao, hoạt lực ổn định đạt 106,5TCID50, ổn định giống trong 24 tháng. Vaccine PRRS chế tạo từ giống gốc Hanvet1.vn có độ dài miễn dịch bảo hộ trên lợn đến 6 tháng.
Luận án đã nghiên cứu thành công tạo được chủng virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp nhược độc từ chủng virus cường độc gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên lợn tại Việt Nam đạt các tiêu chuẩn làm giống cho chế tạo vaccine phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn. Cung cấp thông tin về gen học chủng virus PRRS ở Việt Nam, là tài liệu tham khảo, tham chiếu cho các nghiên cứu khác về virus PRRS và vaccine PRRS.