Hội nghị - Hội thảo

Thư mời tài trợ cho Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh h...

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam thuộc Hội Các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2023 nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu c [ ... ]

Xem tiếp...

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh