flashHN

TIN TỔNG HỢP

Giấy mời tham dự seminar khoa học GS.TS. Chang-Bae Kim

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên của Viện tới tham dự seminar khoa học với chủ đề sau: Tên chủ đề: emphasizing NGS and bioinformatics” Người trình bày: GS.TS. Chang-Bae Kim, Khoa Công nghệ sinh học, Đại học Sangmyung, Hàn Quốc.

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Giấy mời Seminar khoa học ngày 23/11/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
ng Schizochytrium: tiềm năng và ứng dụng";
Người trình bày:Hoàng Minh Hiền, Phòng Công nghệ tảo
hời gian:5:00-16:00, th [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh