flashHN

TIN TỔNG HỢP

Giấy mời Seminar khoa học Ngày 18/08/2018

Viện Công nghệ sinh học xin trân trọng kính mời Trưởng, Phó các đơn vị và cán bộ nghiên cứu của Viện tới tham dự seminar khoa học định kỳ với nội dung sau:
ong điều trị ung thư";
g>Người trình bày:Lã Thị Huyền, Phòng Công nghệ tế bào động vật.
ủ đề:i thác gen mã hóa cytochrome P450 ưu nhiệt bằng kỹ thuật metagenomic";
i trình bày:S. Nguyễn Kim Thoa, Phòng Công nghệ vật liệu sinh học.
5:00-17:00, thứ 6, ngày 17  [ ... ]

Xem tiếp ...
Các tin khác

Hội nghị - Hội thảo

Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2018...

THÔNG BÁO SỐ 2Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống, tạo nền tảng phát triển kinh tế và là một trong ba trụ cột chính (Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học và Vật lý) của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu. Được sự cho phép của Chủ tịch Viện Hàn lâm  [ ... ]

Xem tiếp...
Các tin khác

Liên kết

vast thuvienso tapchicnsh nasfo lobi facebook 

Tải logo Viện Công nghệ sinh học

logo Vien CNSH web 

Thư viện ảnh hoạt động (Xem toàn bộ)

thu vien anh