Phòng Công nghệ tế bào thực vật

  • Địa chỉ: Phòng 203 - 211, Nhà A10
  • Phụ trách phòng: TS. Đỗ Tiến Phát
  • Điện thoại: 04 37562790     Fax: 04 38363144    
  • E-mail: dtphat@ibt.ac.vn
anhchung

Xem tiếp...