Phòng Công nghệ tế bào thực vật

  • Địa chỉ: Phòng 203 - 211, Nhà A10
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Chu Hoàng Hà
  • Điện thoại: 04 37562790     Fax: 04 38363144    
  • E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Phạm Bích Ngọc
    • Điện thoại: 04 37562368    Fax: 04 38363144    
    • E-mail: pbngoc@ibt.ac.vn
anhchung

Xem tiếp...