Hoạt động nghiên cứu (trong 5 năm gần đây)

Nhiệm vụ cấp Nhà nước
     1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen CRISPR/CAS9 nhằm nâng cao tính chịu mặn ở cây lúa (2019). PGS.TS.Phạm Bích Ngọc. Đề tài độc lập cấp Nhà nước.
     2. Nghiên cứu chức năng của nhóm gen MLO liên quan tới tính kháng bệnh phấn trắng của cây đậu tương sử dụng hệ thống CRISPR/Cas9 (2019). TS.Đỗ Tiến Phát. Đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED).
     3. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm CAFE-HTD01 và HOTIEU-HTD03 và sử dụng tích hợp các chế phẩm sinh, hóa học nhằm phát triển hiệu quả và bền vững cây cà phê và hồ tiêu ở Tây Nguyên (2017). TS. Hà Việt Sơn, Trung tâm phát triển công nghệ cao. Đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 3.
     4. Khai thác và phân lập nguồn gen có sẵn của tập đoàn giống sắn Việt Nam nhằm phát triển các giống sắn có khả năng chống chịu bệnh và năng suất cao bằng công nghệ gen (2015). TS. Phạm Bích Ngọc. Nghị định thư Việt – Thái.
     5. Nghiên cứu tạo giống khoai lang chuyển gen kháng bọ hà (2015). GS.TS. Lê Trần Bình. Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH trong nông nghiêp.
     6. Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên HA của virus cúm A/H5N1 có tính sinh miễn dịch cao bằng phương pháp biểu hiện trên cây thuốc lá (2015). TS. Vũ Huyền Trang. Nhiệm vụ Nghị định thư Việt – Đức.
     7. Nghiên cứu metagenome của vi sinh vật trong các đầm nuôi tôm, góp phần tạo cơ sở khoa học để phát triển nghề nuôi tôm ở Việt Nam (2015). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KC.

Nhiệm vụ cấp Bộ, Ngành

     1. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu viên cao cấp năm 2021. PGS. TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     2. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2020. GS.TS. Lê Trần Bình, Viện Công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     3. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2020. PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     4. Nghiên cứu khai thác vi nấm nội sinh trên các cây dược liệu bản địa nhằm thu nhận Podophyllotoxin hoặc một số hợp chất có hoạt tính sinh dược học khác (2020). TS. Trần Hồ Quang. Đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN .
     5. Nghiên cứu nâng cao hàm lượng đường và amino acid trong quả cà chua (Solanum lycopersicum) thông qua đột biến gen bằng hệ thống CRISPR/Cas9 (2020). TS. Đỗ Tiến Phát. Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     6. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019. PGS.TS.Lê Trần Bình, Viện công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     7. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019. PGS.TS.Chu Hoàng Hà, Viện công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     8. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2019. PGS.TS.Lê Văn Sơn, Viện công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CRISPR/Cas9 trong tạo đột biến gen nhằm giảm tích lũy đường raffinose nâng cao chất lượng hạt cây đậu tương (2019). PGS.TS.Phạm Bích Ngọc. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên.
     10. Nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên S1 Oligomer tái tổ hợp của porcine epidemic diarrhea virus (PEDV)- gây bệnh tiêu chảy cấp ở lợn trên cây thuốc lá Nicotiana benthamiana (2018). TS. Vũ Huyền Trang. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên.
     11. Sàng lọc vi khuẩn nội sinh có khả năng tăng cường chuyển hóa Ginsenoside trong rễ tơ sâm Ngọc Linh ( Panax vietnamensis) (2017). TS. Chu Nhật Huy, Viện Công nghệ sinh học. Đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN.
     12. Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế cao (2017). TS. Hà Văn Huân, Trường ĐH Lâm Nghiệp. Đề tài hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương
     13. Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh cúm H7N9 trong cây thuốc lá (Nicotiana sp.) bằng phương pháp agroinfiltration phục vụ cho mục đích tạo vacxin thế hệ mới (2016). TS. Phạm Bích Ngọc. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên.
      14. Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng xoan ta biến đổi gen sinh trưởng nhanh có triển vọng (2016). TS. Nguyễn Văn Phong, Trường Đại học Lâm Nghiệp. Đề tài hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương.
     15. Nghiên cứu tạo cây đậu tương chuyển gen tăng cường khả năng chống chịu một số điều kiện bất lợi của môi trường (2016). PGS. TS. Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh học. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên.
     16. Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp của virus gây bệnh cúm (H7N9) trong cây thuốc lá (2015). TS. Phạm Bích Ngọc. Đề tài KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN theo 7 hướng ưu tiên.

Nhiệm vụ cấp cơ sở

     1. Đánh giá tính kháng virus PVY của các dòng thuốc lá mang đột biến đồng thời họ gen eIF4E tạo được bằng công nghệ CRISPR/Cas9 (2020). TS. Đỗ Tiến Phát. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     2. Phát triển hệ thống Crispr/Cas9 để tạo đột biến đồng thời họ gen eIF4E nhằm nâng cao tính kháng virus PVY trên cây thuốc lá (2019). TS. Đỗ Tiến Phát. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     3. Phát triển hệ thống cảm ứng rễ tơ trên một số giống đậu tương Việt Nam phục vụ nghiên cứu biểu hiện gen (2019). TS.Đỗ Tiến Phát. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH
     4. Nghiên cứu khả năng bất hoạt gen EIF4E liên quan đến tính kháng virus PVY ở thuốc lá bằng kỹ thuật chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 (2018). PGS.TS. Phạm Bích Ngọc. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     5. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu Khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2018. GS.TS. Lê Trần Bình. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     6. Phân lập promoter GmPRP2 điều khiển gen biểu hiện đặc hiệu ở rễ từ cây đậu tương (Glycine max) (2017). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài KH-CN cấp cơ sở Viện CNSH.
     7. Đánh giá khả năng ức chế sản xuất IL-6 ở tế bào đại thực bào người của dịch chiết methanol rễ tơ và rễ tự nhiên cây Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) (2017). Ths. Trần Thu Trang. Đề tài KH-CN cấp cơ sở trẻ của Đơn vị.
     8. Thiết kế và thử nghiệm vector chuyển gen dựa trên hệ thống Crispr/cas9 nhằm bất hoạt gen EIF4E liên quan đến tính kháng virus PVY ở thuốc lá (2017). TS. Phạm Bích Ngọc. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     9. Nghiên cứu chuyển gen GH9C2 mã hóa endo-beta 1,4 –glucanase vào cây xoan ta (Melia azedarach) nhằm tăng cường sinh trưởng và hàm lượng cellulose (2017). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH
     10. Phân lập promoter Ubiquitin từ cây mía (Saccharum officinarum L.) phục vụ thiết kế vector chuyển gen ở cây một lá mầm (2016). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài KH-CN cấp cơ sở của Đơn vị.
     11. Nghiên cứu mô hình nuôi cấy rễ tơ sâm dây và đánh giá tác dụng sinh học của dịch triết từ sinh khối định hướng làm dược liệu (2016). TS.Vũ Huyền Trang. Đề tài KH-CN cấp cơ sở của Đơn vị.
     12. Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy sinh khối rễ tơ sâm Ngọc Linh trong hệ thống bioreactor và bước đầu đánh giá các hoạt chất saponin từ sinh khối (2016). TS.Chu Nhật Huy. Đề tài KH-CN cấp cơ sở của Đơn vị.
     13. Nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào và chống oxy hoá của hoạt chất 9-methoxycanthin-6-one phân lập từ rễ tơ của cây Bá Bệnh (Eurycoma longifolia Jack) (2016). TS.Trần Thu Trang. Đề tài KH-CN cấp cơ sở trẻ của Đơn vị
     14. Nghiên cứu quy trình chuyển gen vào mía (Saccharum officinarum L.) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (2015). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài thăm dò cấp Viện CNSH.
     15. Phân tích đa dạng di truyền quần thể ba kích tím (Morinda officinalis How.) tại Ba Chẽ, Quảng Ninh bằng chỉ thị ISSR (2015). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài thăm dò cấp Viện CNSH.
     16. Nghiên cứu biểu hiện protein HA (A/H7N9) polymer dung hợp IgM-FC trong cây thuốc lá (Nicotiana sp.) bằng phương pháp agroinfiltration (2015). TS. Phạm Bích Ngọc. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     17. Nghiên cứu mô hình nuôi cấy rễ tơ sâm dây và đánh giá tác dụng sinh học của dịch chiết từ sinh khối định hướng làm dược liệu (2015). TS. Vũ Huyền Trang. Đề tài cơ sở cấp Viện CNSH.
     18. Nghiên cứu ảnh hưởng của jasmonic acid đến sự tích lũy hoạt chất 9-methoxycathin-6-one trong sinh khối rễ tơ của cây bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) (2015). ThS. Trần Thu Trang. Đề tài KH-CN cấp cơ sở trẻ.
     19. Đánh giá đa dạng vi nấm đất vùng rễ cà phê tái canh tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng (2015). PGS.TS. Chu Hoàng Hà. Đề tài cấp cơ sở Viện CNSH.