Hoạt động nghiên cứu

Giai đoạn trước năm 1993:

Hoạt động nghiên cứu tập trung vào việc hoàn thiện và ứng dụng các kỹ thuật công nghệ tế bào thực vật như:

 • Nuôi cấy mô sẹo và tái sinh cây hoàn chỉnh ở thuốc lá, lúa.
 • Nuôi cấy tế bào trần thuốc lá.
 • Nhân giống vô tính một số cây trồng như khoai tây (1980-1985) cho vùng đồng bằng Bắc Bộ, dứa sợi (1986-1990) cho vùng đất trống đồi trọc.
 • Hoàn thiện qui trình nhân nhanh giống cây dứa sợi cho vùng đất trống đồi núi trọc, trồng được trên 50 ha dứa sợi.

Giai đoạn từ 1993 đến nay: Chủ yếu tập trung vào các hướng nghiên cứu chính:

 • Nhân nhanh và bảo tồn một số giống cây trồng có giá trị như chuối, mía, khoai sọ, khoai tây, khoai lang, cỏ ngọt, dứa sợi, cây thuốc, cây hoa, cây cảnh, các loại cây dược liệu và cây rừng quí hiếm và đặc hữu của Việt Nam.
 • Cải tiến giống cây trồng theo hướng tăng cường tính chống chịu và chất lượng bằng công nghệ tế bào.
 • Ứng dụng chỉ thị phân tử vào việc nghiên cứu tính đa dạng sinh học, lập bản đồ gen thực vật.
 • Phân lập, thiết kế các gen quí như các gen kháng virus, kháng bệnh nấm, bệnh vi khuẩn, kháng sâu hại, tăng hàm lượng axit amin, protein dự trữ phục vụ tạo một số loại cây trồng chuyển gen ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu sinh học phân tử của các loại virus gây hại thực vật, lập cây phân loại dựa trên trình tự gen cho các mục đích so sánh hệ thống.
 • Nghiên cứu tạo cây trồng chuyển gen có khả năng chống chịu, sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất lợi…

Từ năm 2004,

Cùng với một thế hệ các cán bộ nghiên cứu trẻ của phòng đã hoàn thành học tập nghiên cứu và nhận được học vị tiến sĩ tại nước ngoài trở về công tác, phòng CNTBTV phát triển thêm các hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực Công nghệ gen như:
 • Ứng dụng kỹ thuật RNAi trong tạo cây trồng chuyển gen kháng bệnh virus
 • Ứng dụng công nghệ gen trong cải tạo giống cây lâm nghiệp bao gồm các nghiên cứu cải tạo chất lượng gỗ, tạo cây lâm nghiệp sinh trưởng nhanh thông qua can thiệp vào khả năng hấp thụ dinh dưỡng khoáng, điều khiển quá trình ra hoa, can thiệp vào quá trình quang hợp…
 • Ứng dụng công nghệ gen điều khiển quá trình tổng hợp các hợp chất thứ cấp trong cây trồng (plant metabolic engineering) như điều khiển quá trình sinh tổng hợp đường saccharose trong cây mía nhằm nâng cao hàm lượng đường…
 • Phối hợp cùng các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài viện trong hướng nghiên cứu sản suất vaccine như vaccine cúm gia cầm H5N1, vaccine tái tổ hợp sản xuất trên thực vật, ứng dụng kỹ thuật di truyền ngược tạo chủng sản xuất vaccine…
 • Các nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ nano sinh học, ứng dụng các vật liệu hạt kích thước micro/nano trong nghiên cứu tạo kit chẩn đoán bệnh, chế tạo các vật liệu nano composit bạc/chitosan ứng dụng trong tạo màng lọc diệt khuẩn, màng phục vụ cho ứng dụng y sinh…