TS. Đỗ Tiến Phát

Chức vụ: Phụ trách phòng

Điện thoại: 024. 37562368            Fax: 024.38363144

E-mail:dtphat@ibt.ac.vn

Địa chỉ: Phòng 201, Nhà A10