TS. Đỗ Văn Thu

Chức vụ: Trưởng phòng

DoVanThu Điện thoại: 04 37564832         Fax: 04 38363144
E-mail: dovanthu_ibt@yahoo.com ; dvthu@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Nhà B4