Lĩnh vực nghiên cứu

  1. Nghiên cứu các chỉ tiêu Sinh lý - Hóa sinh Huyết thanh của một số động vật chăn nuôi có giá trị kinh tế, động vật quý hiếm và một số thủy hải sản phục vụ cho việc chọn giống, lai tạo và thích nghi

  2. Nghiên cứu sử dụng các công nghệ sinh học tiên tiến để phát triển khả năng sinh sản và bảo tồn, bảo quản lạnh tinh trùng, trứng và phôi của của một số động vật chăn nuôi có giá trị kinh tế, động vật quý hiếm và một số thủy hải sản phục vụ cho việc chọn giống, lai tạo và nuôi thương phẩm một số động vật hoang dã

  3. Sử dụng  kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu tính đa hình di truyền và xác định các chỉ thị phân tử DNA có liên quan đến tính trạng năng suất và khả năng chống chịu bệnh của của một số động vật chăn nuôi có giá trị kinh tế, động vật quý hiếm và một số thủy hải sản phục vụ công tác chọn giống, lai tạo và bảo tồn nguồn gene

  4. Đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ và sinh viên theo các hướng công nghệ sinh học sinh sản người và động vật.