DANH SÁCH THÀNH VIÊN

TS. NCVC. Ngô Thị Hoài Thu

Nghiên cứu viênThu

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 04 37911059     Fax: 04 38363144

E-mail:nhoaithu2002@yahoo.com / nhthu@ibt.ac.vn

Qúa trình đào tạo

 • 21-28/8/2014: Tham dự khóa học về Phân loại tảo biển Đông Nam Á (SEATax III) tại Viện Khoa học trái đát và Hải dương học (IOES), Đại học Malaya, Bachok,  Kelantan, Malaysia.
 • 2008-2012: Nghiên cứu sinh tại Viện Công nghệ sinh học.
 • 02/2011-03/2011: Trao đổi khoa học, Phòng thí nghiệm kỹ thuật sinh học phân tử, Trường kỹ thuật Jack Baskin, Đại học California, Santa Cruz, Mỹ.
 • 1-5/12/2009: Tham dự Hội nghị Châu Á– Thái Bình Dương lần thứ 7 về Công nghệ sinh học Tảo tại trường Đại học Delhi, Ấn Độ
 • 06/2009: Thực tập sinh tại Trung tâm quốc gia về khoa học môi trường, Đại học Tokyo, Nhật Bản.
 • 7/2005-6/2006: Tham gia khoá học 11 tháng về Công nghệ môi trường tại Viện nghiên cứu đổi mới các chất hoá học cho phát triển bền vững, Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến, Osaka, Nhật Bản do JICA tổ chức và tài trợ.
 • 9/2004 – 9/2006: Học viên cao học của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện KH và CNVN Hà Nội.
 • 1998 – 2002: Sinh viên khoa sinh học trường Đại học Khoa học tự Nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác

 • 7/2006 đến nay: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ sinh học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • 02/2011-03/2011Trao đổi khoa học, Phòng thí nghiệm kỹ thuật sinh học phân tử, Trường kỹ thuật Jack Baskin, Đại học California, Santa Cruz, Mỹ.
 • 1-5/12/2009: Tham dự Hội nghị Châu Á– Thái Bình Dương lần thứ 7 về Công nghệ sinh học Tảo tại trường Đại học Delhi, Ấn Độ.
 • 06/2009: Thực tập sinh tại Trung tâm quốc gia về khoa học môi trường, Đại học Tokyo, Nhật Bản.
 • 7/2005-6/2006: Tham gia học khoá đào tạo về công nghệ môi trường tại Viện nghiên cứu đổi mới các chất hoá học cho phát triển bền vững, Viện nghiên cứu công nghiệp về Công nghệ Khoa học tiên tiến, Osaka, Nhật Bản do JICA tổ chức và tài trợ.
 • 4/2004- 7/2005: Nghiên cứu viên phòng Công nghệ Tảo, Viện Công nghệ Sinh học, Viện KH và CN Việt Nam.
 • 8/2002 to 3/2004: Nghiên cứu viên phòng Enzym học, Viện Công nghệ Sinh học, Trung tâm KHTN và CNQG, Việt Nam.

Lĩnh vực chuyên môn

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài thuộc chi Isochrrysis và Nannochloropsis phân lập tại Việt Nam theo định hướng ứng dụng chúng trong nuôi trồng thuỷ sản;
 • Phân lập và nuôi trồng theo các qui mô khác nhau một số loài vi tảo và tảo biển có tiềm năng ứng dụng cao trong y hoc, dược học và trong nuôi trồng thuỷ sản;
 • Ứng dụng tảo (chủ yếu là Spirulina) trong quá trinh xử lí nước thải ở một số làng nghề truyền thống theo định hướng sản xuất chất dẻo simh học (PHA);
 • Nghiên cứu sự đa dạng của tảo độc hại ở mức độ phân tử ADN;
 • Nghiên cứu các chất tự nhiên có hoạt tính sinh học từ tảo;
 • Tách dòng, đọc trình tự và biểu hiện một số gen ở một số hệ biểu hiện khác nhau.

Giải thưởng

 • 7/2005-6/2006: Học bổng thực tập sinh của tổ chức JICA, Nhật Bản.