Sản phẩm dịch vụ

  • Cung cấp các chủng giống vi tảo biển thuần chủng giàu dinh dưỡng làm thức ăn trong nuôi trồng thủy sản cho các Trại nuôi giống thủy sản;
  • Cung cấp sinh khối vi tảo biển dị dưỡng giàu các axit béo dạng omega-3 như EPA, DHA làm thức ăn tươi sống cho các đối tượng nuôi thủy sản khác nhau;
  • Quy trình công nghệ nuôi trồng một số loài vi tảo biển chính, giàu dinh dưỡng được dùng trong nuôi trồng thủy sản như Isochrysis, Chaetoceros, Nannochloropsis, Tetraselmis, Chroomonas, Chlorella, Dunaliella;
  • Quy trình công nghệ nuôi trồng tảo Spirulina platensis trên các quy mô khác nhau;
  • Quy trình công nghệ tách chiết biodiesel và các sản phẩm phụ từ một số loài vi tảo biển;
  • Xác định tên khoa học của một số tảo, vi tảo và rong biển Việt Nam bằng kỹ thuật sinh học phân tử như RAPD, AFLP, đọc trình tự các đoạn gen 16S, 18S, ITS1-5,8S-ITS2 rRNA, D1-D3 của gen 28S rRNA và phương pháp Single-Cell PCR;
  • Viên thực phẩm chức năng Algal omega-3;
  • Viên thực phẩm chức năng Algal Oil Omega-3&6;
  • Thử nghiệm tác dụng sinh học của các loại cao chiết và chất hóa học trong phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn chuyên hóa, béo phì và tiểu đường trên mô hình in vitro và in vivo.
  • Xử dụng tảo trong xử lý các loài hình nước thải khác nhau.