Hội nghị quốc gia về Sinh vật biến đổi gen và quản lý an toàn sinh học

anhTrân trọng kính mời: Các nhà khoa học, các nhà quản lý từ Bộ, Ban nghành, Viện nghiên cứu, các trường đại học, Trung tâm và các Doanh nghiệp có kết quả nghiên cứu và hoạt động liên quan đến sinh vật biến đổi gen tham dự hội nghị với nội dung:

Báo cáo khoa học về các nghiên cứu liên quan đến sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo công tác quản lý sinh vật biến đổi gen, sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.

Báo cáo về tình hình thương mại hóa các sản phẩm từ sinh vật biến đổi gen ở Việt Nam và trên thế giới.

Xem tiếp...

Hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”

   Để tăng cường kỹ năng viết báo khoa học bằng tiếng Anh, chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Thụy Điển (SIDA/SAREC) và Viện Công nghệ sinh học sẽ tổ chức hội thảo “Tăng cường kỹ năng viết báo khoa học trên các tạp chí quốc tế”  từ ngày 3 – 7 tháng 8 năm 2009 tại đảo Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh. GS. Sinclair H Mantell, giảng viên của Nakhlatec International Horticulture, Thụy Điển được mời tham gia giảng dạy cho khoá học. Hội thảo khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ từ các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học quan tâm tới khoá học này. Đặc biệt là các nhà nghiên cứu từ các dự án thuộc 3 tiểu chương trình Y tế, Công nghệ sinh học, Môi trường và phát triển nông thôn sẽ được ưu tiên trong quá trình chọn lựa. Số học viên dự kiến là 35 người.

Xem tiếp...