Phạm Nguyệt Minh

Nhiệm vụ: Chuyên viên Hợp tác quốc tế pham_nguyet_minh1

 

Điện thoại: 024. 38362599  

Fax: 024. 38363144

E-mail: minhpn@ibt.ac.vn/ nguyet.minh2510@gmail.com
Địa chỉ: Phòng 103, Nhà A10