Phòng Quản lý tổng hợp

  • Tên phòng: Phòng Quản lý tổng hợp (Department of Administration)
  • Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại liên hệ chung: 024 38362599            Fax: 024 38363144  
  • Trưởng phòng: TS. Trần Hồ Quang  
  • Điện thoại: 024 38362598          E-mail: tranhoquang@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng - Kế Toán Trưởng: Hà Trịnh Hương Giang
  • Điện thoại: 024 37563896          E-mail: hatrinhhuonggiang@ibt.ac.vn

Số cán bộ, viên chức của phòng hiện nay có 16 người trong đó có 13 cán bộ biên chế; 3 cán bộ hợp đồng 68 và 2 hợp đồng bảo vệ đêm.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ (Từ khi thành lập Viện CNSH 6/1993)

1993 – 1998            Trưởng phòng                                           CVC. Trần Khuyết
1998 – 2000 Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao
8/1998 – 5/2002 Phó Trưởng phòng TS. Đặng Diễm Hồng
6/2002 – 2004 Trưởng phòng TS. Phạm Công Hoạt
2004 – 2005 Phó Viện trưởng kiêm Phụ trách phòng PGS. TS. Trần Đình Mấn
2006 – 9/2013 Trưởng phòng CVC. Bùi Chi Lăng
  Phó Trưởng phòng KTVC. Đoàn Thị Kim Liên
  Phó Trưởng phòng TS. Lâm Đại Nhân
10/2013-4/2017 Trưởng phòng TS. Lâm Đại Nhân
5/2017 – 8/2018 Phó Trưởng phòng và Phụ trách phòng TS. Trần Hồ Quang
  Phó Trưởng phòng CVC. Lương Thị Lan Anh
  Phó Trưởng phòng CVC. Hà Trịnh Hương Giang
8/2018- đến nay Trưởng phòng TS. Trần Hồ Quang
  Phó Trưởng phòng CVC. Lương Thị Lan Anh
  Phó Trưởng phòng CVC. Hà Trịnh Hương Giang

Cán bộ phòng qua các thời kỳ

Văn thư lưu trữ: Từ năm 1993 đến năm 2006 công tác văn thư lưu trữ do Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Sơn đảm nhận. Năm 2007, Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo cử nhân trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Quản trị văn phòng phụ trách.

Quản lý khoa học: Từ trước năm 2008, viện chưa có cán bộ chuyên trách quản lý khoa học. Năm 2008, ThS. Bùi Thị Hải Hà phụ trách kiêm nhiệm. Đến năm 2010, Quản lý khoa học do TS. Lâm Đại Nhân Phụ trách. Đến năm 2014, TS. Phùng Thu Nguyệt Phụ trách. Từ năm 2016 TS. Nguyễn Việt Linh đảm nhiệm quản lý khoa học (1/2 thời gian hàng ngày) và từ năm 2017 TS. Nguyễn Thị Minh Phương đảm nhận vị trí này. Đến tháng 5/2022 TS. Phạm Thị Vân phụ trách.

Tổ chức cán bộ: Từ năm 1993 đến nay do Phó trưởng phòng, CVC. Lương Thị Lan Anh phụ trách.

Tài vụ: Từ năm 1993 tháng 8/2012 do KTVC. Đoàn Thị Kim Liên phụ trách và từ tháng 9/2012 đến nay do Phó trưởng phòng, CVC. Hà Trịnh Hương Giang phụ trách.

Đào tạo: Từ khi thành lập Viện, công tác đào tạo là Chuyên viên Ngô Thị Bích Liên. Từ tháng 3/2007 đến nay, ThS. Bùi Thị Hải Hà là chuyên viên phụ trách.

Hợp tác quốc tế: Trải qua 30 năm hoạt động và phát triển, bộ phận Hợp tác quốc tế đã có nhiều sự thay đổi về cán bộ phụ trách. Từ năm 1993 –8/2000 do CVC. Lương Thị Lan Anh kiêm nhiệm, từ 9/2000-2003: do CN. Phạm Việt Hùng đảm nhiệm và từ năm 2003, TS. Đinh Thị Thu Hằng - Phòng Quang sinh học phụ trách kiêm nhiệm công tác Hợp tác quốc tế. Giai đoạn 6/2008 – 5/2009: ThS. Bùi Thị Hải Hà kiêm nhiệm phụ trách. Từ 6/2009 – nay: ThS. Phạm Nguyệt Minh là chuyên viên phụ trách.

Quản lý Công sản, công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy: Từ năm 1993 đến 7/2014 do CVC. Chu Thanh Dũng phụ trách. KS. Đinh Quang Huy phụ trách từ tháng 8/2014.

Bộ phận bảo vệ, lái xe, tạp vụ: gồm có các cán bộ Đỗ Xuân Diễn và Nguyễn Đức Tú (từ tháng 8/2012 -12/2015), Hoàng Văn Chinh, Lê Thị Hà, Đào Thị Huyền.