Nguyễn Thị Thảo

Nhiệm vụ: Văn thưnguyenthithao

Điện thoại: 024. 38362599

Fax: 024. 38363144

E-mail: thao-hd@ibt.ac.vn/ thaonguyenxanh166@yahoo.com

Địa chỉ: Phòng 104, Nhà A10