Chức năng nhiệm vụ

Chức năng của Phòng Quản lý Tổng hợp là giúp Lãnh đạo Viện trong công tác điều hành các hoạt động chung của Viện, đảm bảo mọi phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ tốt cho mọi hoạt động nghiên cứu và đào tạo của Viện. Cụ thể phòng Quản lý Tổng hợp thực hiện các công tác sau:

 • Hành chính, văn thư lưu trữ.
 • Kế toán - Tài vụ: Thanh quyết toán lương, phụ cấp, tiền đề tài khoa học các cấp, các hợp đồng nghiên cứu, các dự án nước ngoài, hợp đồng triển khai sản xuất, hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật; Quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp.
 • Tổ chức cán bộ: Thực hiện công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển công tác, thăng hạng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, lý luận chính trị..., chế độ chính sách: tăng lương, nghỉ hưu, .... công tác thi đua, khen thưởng, hồ sơ cán bộ, đánh giá viên chức và kê khai, minh bạch tài sản, các chính sách bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế. Công tác báo cáo thống kê.
 • Đào tạo: thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học (Bậc Tiến sĩ).
 • Hợp tác quốc tế: thực hiện các thủ tục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, đón tiễn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế, tập huấn kỹ thuật.
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Quản lý công tác quân sự, dân quân tự vệ.
 • Quản lý công sản.
 • Xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ, bảo đảm cơ sở vật chất của Viện.
 • Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh trong ngoài Viện
 • Lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong viện.
 • Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo Viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.