Phòng Sinh hóa ứng dụng

 • Tên phòng: Phòng Sinh hóa ứng dụng (Laboratory of Applied Biochemistry)
 • Địa chỉ: Phòng 703, 704, 705, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Phụ trách phòng: TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
 • Điện thoại: 024 38363144          Fax: 024 38363144
 • E-mail: ltthuyduong@ibt.ac.vn

Phòng Sinh hóa thực vật, tên mới là Phòng Sinh hóa ứng dụng, là đơn vị nghiên cứu được thành lập theo Quyết định số 06/CNSH-QĐ ngày 08/7/1993 do Viện Trưởng Viện Công nghệ sinh học ký ban hành.

Từ ngày 1/8/2023, phòng Sinh hóa thực vật được đổi tên là Phòng Sinh hóa ứng dụng là đơn vị nghiên cứu được thành lập theo Quyết định số 475/CNSH-QĐ ngày 28/7/2023 do Viện Trưởng Viện Công nghệ sinh học ký ban hành.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 – 2004         Trưởng phòng             PGS. TS. Lê Thị Lan Oanh
  Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh
2004 – 2009 Trưởng phòng TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh
  Phó Trưởng phòng  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Thiết
2010 – 2015 Trưởng phòng PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Thiết
2014 - 2016 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Mai Phương
2016 – 2022 Trưởng phòng PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Mai Phương
2021 – đến nay Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
2022 – đến nay Phó Trưởng phòng TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
  và Phụ Trách phòng   

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

 • Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng thuộc lĩnh vực Sinh hóa ứng dụng (các chất thứ cấp, chế phẩm nucleic acid, protein, chất ức chế enzyme, các chế phẩm y dược....)
 • Triển khai và phối hợp triển khai các thành tựu và công nghệ thuộc lĩnh vực Sinh hóa vào sản xuất đời sống
 • Đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao về lĩnh vực Sinh hóa ứng dụng

Đào tạo

Đã và đang tham gia đào tạo 01 Tiến sĩ, 20 Thạc sĩ và 48 Cử nhân. Tham gia giảng dạy tại Học Viện Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học Thái Nguyên.

Hợp tác

Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác với Đại học Kitakyushu, Kitakyushu, Fukuoka, Nhật Bản
 • Hợp tác với Đại học Bath, Bath, Anh Quốc;
 • Hợp tác với Đại học Wollongong, Wollongong, New South Wales, Úc
 • Hợp tác với trường Đại học Tổng hợp Oslo, Na Uy
 • Hợp tác với trường Đại học Tổng hợp Friedrich Schiller Jena, CHLB Đức
 • Hợp tác với trường đại học Heinrich Heine University Düsseldorf, CHLB Đức
 • Hợp tác với Đại học Mahidol, Bangkok, Thailand.