Sản phẩm dịch vụ

Quy trình công nghệ

- Công nghệ sạch, thân thiện môi trường, không sử dụng hóa chất để sản xuất chitin từ vỏ tôm, cua

- Quy trình công nghệ thu hồi protein từ vỏ tôm

- Quy trình công nghệ enzyme sản xuất Glucosamine từ vỏ tôm

- Quy trình công nghệ enzyme sản xuất nanochitin/nanochitosan

- Quy trình sản xuất chế phẩm ribonuclease từ tuyến tụy của đại gia súc làm thuốc chữa bệnh virus cho côn trùng có lợi (ong và tằm)

- Quy trình công nghệ enzyme sản xuất chondroitin sulfate từ sụn cá nhám, cá đuối

- Phương pháp đơn giản xác định nhanh mức độ deacetyl hóa của các chế phẩm chitosan

Sản phẩm

- Các chế phẩm chitosan và nanochitosan chất lượng cao

- Chế phẩm nanochitin

- Enzym pectate lyase tái tổ hợp

- Thực phẩm chức năng Synbiotic P&P chứa prebiotic xylooligosaccharide (XOS) và probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis