Phòng Sinh hóa ứng dụng

  • Tên phòng: Phòng Sinh hóa ứng dụng (Laboratory of Applied Biochemistry)
  • Địa chỉ: Phòng 703, 704, 705, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Phụ trách phòng: TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
  • Điện thoại: 024 38363144          Fax: 024 38363144
  • E-mail: ltthuyduong@ibt.ac.vn

Phòng Sinh hóa thực vật, tên mới là Phòng Sinh hóa ứng dụng, là đơn vị nghiên cứu được thành lập theo Quyết định số 06/CNSH-QĐ ngày 08/7/1993 do Viện Trưởng Viện Công nghệ sinh học ký ban hành.

Từ ngày 1/8/2023, phòng Sinh hóa thực vật được đổi tên là Phòng Sinh hóa ứng dụng là đơn vị nghiên cứu được thành lập theo Quyết định số 475/CNSH-QĐ ngày 28/7/2023 do Viện Trưởng Viện Công nghệ sinh học ký ban hành.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 – 2004         Trưởng phòng             PGS. TS. Lê Thị Lan Oanh
  Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh
2004 – 2009 Trưởng phòng TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Tỉnh
  Phó Trưởng phòng  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Thiết
2010 – 2015 Trưởng phòng PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Thiết
2014 - 2016 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Mai Phương
2016 – 2022 Trưởng phòng PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Thị Mai Phương
2021 – đến nay Phó Trưởng phòng  TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
2022 – đến nay Phó Trưởng phòng TS. NCVC. Lê Thị Thùy Dương
  và Phụ Trách phòng   

Xem tiếp...