Phòng Công nghệ sinh học enzyme

 • Tên phòng: Phòng Công nghệ sinh học Enzyme (Enzyme Biotechnology Laboratory)
 • Địa chỉ: Phòng 301 - 302 - 305, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
 • Điện thoại: 024 37568260/ 0986557099        E-mail: dttuyen@ibt.ac.vn
 • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 • Điện thoại: 024 37568260/ 0945528689        E-mail: nslthanh@ibt.ac.vn

Tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học Enzyme là Phòng Enzyme học, được thành lập năm 1993. Đến 4/2007, Phòng CNSH Enzyme học được thành lập từ Phòng Enzyme học và Phòng Công nghệ sinh học Enzyme theo Quyết định số 129/QĐ-CNSH, 20/04/2007. 

Kể từ khi thành lập tới nay, Phòng CNSH Enzyme luôn luôn có khoảng 6-10 cán bộ biên chế và hợp đồng làm việc. Hiện nay Phòng có: 08 Cán bộ: 06 biên chế, 02 hợp đồng, 08 cán bộ nghiên cứu, 1 phó giáo sư tiến sỹ, 3 tiến sỹ, 1 nghiên cứu sinh, 2 thạc sỹ, 1 cử nhân.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 - 2002         Trưởng phòng                PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Dao
1994 - 2002 Phó Trưởng phòng  DS. Đỗ Thị Hồng Cẩm
2002 - 2004 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Đặng Diễm Hồng
2004 - 2006 Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Quyền Đình Thi
2006 - 2014 Trưởng phòng PGS.TS. Quyền Đình Thi
8/2011 - 2014 Phó Trưởng phòng  TS. Đỗ Thị Tuyên
2015 - 7/2017 Phó Trưởng phòng TS. Đỗ Thị Tuyên
  Phụ trách phòng   
8/2017 - nay Trưởng phòng  PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên
10/2019 - nay Phó Trưởng phòng  TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học enzyme
 • Triển khai và phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ theo hướng công nghệ sinh học enzyme vào sản xuất và đời sống
 • Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học enzyme

Đào tạo

Đào tạo liên kết với nước ngoài

 1. Nguyễn Thị Hồng Nhung đang nghiên cứu sinh ở Nhật chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Nhật (2017-2021).
 2. Doãn Hiền Ly đang nghiên cứu sinh ở Đài loan chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Đài Loan (2019-2024).
 3. Hoàng Thu Hiền Thạc sỹ ở Đài loan chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Đài loan (2020-2022).
 4. Nguyễn Thị Linh đang học Thạc sỹ ở Hàn Quốc chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Hà Quốc (2022-2024).
 5. Nguyễn Tiến Cường đang nghiên cứu sinh ở Hàn Quốc chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Hà Quốc (2022-2026).
 6. Nguyễn Sĩ Lê Thanh nghiên cứu sinh ở Nhật chương trình nghiên cứu bằng ngân sách chính phủ Nhật (9/2010-9/2013).

Đào tạo tiến sỹ

 1. Nguyễn Thị Hiền Trang (2014-2020). Viện Công nghệ sinh học. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Quyền Đình Thi
 2. Trần Thanh Tuấn (2022-2025): Học Viện Khoa học và Công nghệ. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Phạm Duy Nam
 3. Trịnh Minh Việt (2013-2026): Đại học Y Hà Nội. Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan.
 4. Nguyễn Hữu Quân (2010-2014): Người hướng dẫn: PGS.TS. Quyền Đình Thi
 5. Nguyễn Thị Thảo (2010-2014): Người hướng dẫn: PGS.TS. Quyền Đình Thi
 6. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2010-2013): Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Quyền Đình Thi
 7. Nguyễn Bá Minh (2011-2014): Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Quyền Đình Thi

Đào tạo thạc sỹ

 1. Lưu Ngọc Hưng (2021-2022). Trường Đại học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội . Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
 2. Nguyễn Thạch Phong (2020-2021). Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn phụ: TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Đào Thị Mai Anh.
 3. Mai Văn Hiên (2019-2020). Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn phụ: TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Đào Thị Mai Anh
 4. Nguyễn Thị Kim Thu (2019-2020). Trường Đại học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội . Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
 5. Nguyễn Thị Thu Hương (2019-2020) Học viện khoa học và Công nghệ. TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Nguyễn Thị Trung
 6. Nguyễn Thị Lệ (2019-2020) Học viện khoa học và Công nghệ. TS. Nguyễn Sỹ Lê Thanh
 7. Nghiêm Thị Thanh Nga (2018-2019). Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn phụ: TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Đào Thị Mai Anh.
 8. Hoàng Mai Linh (2018-2019). Trường Đại học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội . Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
 9. Vũ Thị Hồng Duyên (2016-2017) Đại học Dược Hà Nội. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, TS. Đào Thị Mai Anh.
 10. Lý Thị Bích Hạnh (2015-2016) Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên
 11. Trần Thị Thùy Linh (2015-2016) Trường Đại học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
 12. Nguyễn Thị Huyền (2015-2016). Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên
 13. Nguyễn Tiến Cường (2013-2014) Trường Đại học Khoa học Công nghệ (USTH). Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên
 14. Nguyễn Thế Dương (2015-2016) Trường Đại học Khoa học Công nghệ (USTH). Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên
 15. Nguyễn Thị Tâm Tiến (2012-2013). Trường Đại học KHTN Hà Nội. Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Tuyên, PGS.TS. Nguyễn Quang Huy
 16. Bùi Hải Hà (2012-2013). Trường Đại học KHTN Hà Nội Người hướng dẫn: PGS.TS. Quyền Đình Thi.
 17. Vũ Thị Bích Ngọc (2012-2013). Trường Đại học KHTN Hà Nội Người hướng dẫn: PGS.TS. Quyền Đình Thi.

Đào tạo cử nhân: Hướng dẫn và đào tạo được 46 cử nhân, kỹ sư.

Thực tập sinh

 1. Nguyễn Tiến Cường (5- 9/2013): Construction of recombinant plasmid and cloning, expression of gene encoding L- asparaginase in pichia pastoris GS115. University of science and technology of Hanoi.
 2. Pham Quang Trung (5- 9/2013): The study of purification process and evaluation inhibited ability -glucosidase by Actinoplanes sp.KTTC 9161. University of science and technology of Hanoi.
 3. Lê Cao Cường (5- 9/2013): Expression, purification and characterization of a recombinant bovine growth hormone somatotropin in E. coli. University of science and technology of Hanoi.

Thực tập ở nước ngoài

 1. Lê Thanh Hoàng, Thực tập ở Hàn Quốc, theo Đề tài cấp Bộ NN&PTNT, 8/2013-10/2013.
 2. Lý Thị Bích Thủy. Thực tập ở Hàn Quốc, theo Đề tài cấp Bộ KH&CN, 2014.

Tham gia giảng dạy

 • Giảng dạy đại học tại Học viện Khoa học và công nghệ từ 2019 đến nay;
 • Giảng dạy đại học tại Trường Đại học khoa học Công nghệ (USTH) từ 2017 đến nay;
 • Giảng dạy đại học, cao học tại Trường Đại học Tây Nguyên 2019- nay
 • Giảng dạy sau đại học Trường Đại học Khoa học Thái nguyên năm 2023
 • Giảng dạy đại học tại Trường Đại học Thủy lợi từ 2019 đến nay
 • Giảng dạy đại học tại Trường Đại học Đại Nam năm 2020
 • Thỉnh giảng đại học, Trường Đại học Thành Tây 2010-2014.
 • Giảng dạy đại học Trường Đại học Khoa học Thái nguyên 2010-2017.

Hợp tác quốc tế

Năm 2019, phòng có Hợp tác quốc tế với Prof. Dr. Yukio Kimata. Nara Institute of Science and technology, Japan về tinh sạch và tách chiết hoạt chất thứ cấp prodigiosin, nâng cao hiệu suất tinh sạch của hoạt chất . Đề tài HTQT cấp Bộ NN&PTNT với The University of Suwon. Department of Bioscience and Biotechnology, Seoul, Hàn Quốc.