Phòng Công nghệ sinh học động vật

 • Tên phòng: Phòng Công nghệ sinh học động vật (Animal Biotechnology Laboratory)
 • Địa chỉ: Phòng 403 - 405 - 601 - 602, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Điện thoại: 024 38362430/ 0916541273      E-mail:ntdthuy@ibt.ac.vn
 • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
 • Điện thoại: 024 37562903/ 0985255047      E-mail:nvhanh@ibt.ac.vn

Ngày 01/8/2023, trên cơ sở Phòng Công nghệ Gen động vật và Phòng Công nghệ Phôi, Viện Công nghệ sinh học đã hợp nhất và thành lập Phòng Công nghệ sinh học động vật theo Quyết định số 478/CNSH ngày 28/07/2023 với tổng số 10 cán bộ (6 biên chế, 4 hợp đồng), trong đó có 6 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 1 Cử nhân, nghiên cứu sinh.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

 • Nghiên cứu cơ bản và phát triển các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học động vật.
 • Ứng dụng, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học động vật.
 • Tham gia giảng dạy và đào tạo nhân lực chuyên môn, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước với các trường đại học, viện nghiên cứu và các bệnh viện về lĩnh vực công nghệ sinh học động vật.

Hợp tác quốc tế và đào tạo

Xây dựng đề xuất nghiên cứu theo hướng di truyền/công nghệ sinh học trên đối tượng động vật, tập trung vào các giống vật nuôi bản địa với các đối tác trong và ngoài nước (Đức, Thụy Điển, Anh, Nhật, Hàn Quốc...). Tham gia công tác giảng dạy và đào tạo đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạo trên cả nước.

 

Thông tin 02 Phòng nghiên cứu là tiền thân của Phòng Công nghệ sinh học động vật:

1. Phòng Công nghệ gen động vật (Animal gene Laboratory)

Năm 1993, trên cơ sở Phòng Công nghệ Hoá sinh và Tế bào thuộc Trung tâm Sinh lý Hóa sinh Người và Động vật, Viện Công nghệ sinh học đã thành lập Phòng Công nghệ gen động vật ngày nay. Các cán bộ tiền thân của phòng:

 • PGS. TS. Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng
 • TS. Tô Chiến Thắng - Phó Trưởng phòng
 • PGS. TS. Nguyễn Kim Độ, PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, TS. Quyền Đình Thi, ThS. Nguyễn Thị Bích Nga, CN. Nghiêm Thúy Châu, CN. Tống Thị Quỳnh Mai.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 - 2009             Trưởng phòng                          PGS. TS. Nguyễn Văn Cường
2009 - 2011 Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
2021 - 2013 Phó trưởng phòng, phụ trách TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
2014 - 8/2023 Trưởng phòng TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng (theo quyết định thành lập số 10/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993)

 • Nghiên cứu phân lập, tạo tái tổ hợp, biến nạp và thể hiện gen động vật.
 • Xây dựng và triển khai kỹ thuật tạo động vật chuyển gen.
 • Tham gia công tác đào tạo cán bộ trên lĩnh vực công nghệ gen động vật

Đào tạo

Tham gia giảng dạy và đào tạo tại các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Trường Đại học Thái Nguyên, Học viện Khoa học và Công nghệ (GUST), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đông Đô, Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai). Đã đào tạo được 03 Nghiên cứu sinh, 8 Thạc sĩ và 21 sinh viên.

Hợp tác quốc tế

Thực tập khoa học ngắn hạn và trao đổi khoa học với các đối tác: ĐH Lomonosov, Nga (GS. Sergei Eremin); Viện Nghiên cứu sinh học vật nuôi (Dummerstorf, Đức - GS. Klaus Wimmers); Đại học Greifswald, Đức - đã ký MOU với đối tác GS. Andreas W Kuss 10/2022; Viện Roslin, ĐH Edinburgh, UK (GS. Tanja Opriessnig); ĐH Uppsala, Thụy Điển (GS. Leif Andersson); ĐH Kagoshima, Nhật (GS. Takeshi Shimogiri).

2. Phòng Công nghệ phôi (Embryo technology Laboratory)

Phòng Công nghệ phôi được thành lập ngày 08 tháng 7 năm 1993, với tên gọi ban đầu là Phòng nghiên cứu cấy chuyển hợp tử, tiền thân là phòng Sinh học Sinh sản và Phát triển thuộc Trung tâm Khoa học Đà Lạt, do TS. Bùi Xuân Nguyên làm trưởng phòng (1992-2011). Từ năm 2011 đến 2016 phòng do TS. Nguyễn Chí Thuận làm trưởng phòng và TS. Nguyễn Văn Hạnh làm phó trưởng phòng. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, TS. Nguyễn Văn Hạnh làm trưởng phòng. TS. Nguyễn Việt Linh làm phó trưởng phòng trong 4 năm từ 2018-2021. Phòng hiện có 06 cán bộ gồm 05 tiến sỹ, và 01 thạc sỹ.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1991 - 2011             Trưởng phòng                          TS. Bùi Xuân Nguyên
2012 - 2016 Trưởng phòng     TS. Nguyễn Chí Thuận
  Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Văn Hạnh
2017 - 2018 Trưởng phòng TS. Nguyễn Văn Hạnh
2018 - 2021 Trưởng phòng TS. Nguyễn Văn Hạnh
  Phó trưởng phòng TS. Nguyễn Việt Linh
2022 - 8/2023 Trưởng phòng    TS. Nguyễn Văn Hạnh

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng (theo quyết định thành lập số 20/ CNSH-QĐ ngày 8/7/1993)

 • Nghiên cứu quá trình sinh sản và các kỹ thuật liên quan nhằm hoàn thiện kỹ thuật cấy chuyển hợp tử ở động vật bậc cao.
 • Ứng dụng và phát triển kỹ thuật cấy chuyển hợp tử vào việc duy trì và nhân nhanh gia súc có giá trị cao.
 • Tham gia công tác đào tạo cán bộ trên lĩnh vực công nghệ sinh sản.

Đào tạo

Đào tạo 04 thạc sĩ, 02 tiến sĩ đào tạo từ nước ngoài về và hiện có 02 NCS và 02 học cao viên cao học đang được phòng hướng dẫn.

Hợp tác quốc tế

Phòng thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế với Nhật Bản trong khuôn khổ đề tài nghị định thư JICA, bao gồm các hoạt động trao đổi cán bộ nghiên cứu, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh, hội nghị, hội thảo khoa học.