Phòng Công nghệ sinh học động vật

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ sinh học động vật (Animal Biotechnology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 403 - 405 - 601 - 602, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy
  • Điện thoại: 024 38362430/ 0916541273      E-mail:ntdthuy@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Hạnh
  • Điện thoại: 024 37562903/ 0985255047      E-mail:nvhanh@ibt.ac.vn

Ngày 01/8/2023, trên cơ sở Phòng Công nghệ Gen động vật và Phòng Công nghệ Phôi, Viện Công nghệ sinh học đã hợp nhất và thành lập Phòng Công nghệ sinh học động vật theo Quyết định số 478/CNSH ngày 28/07/2023 với tổng số 10 cán bộ (6 biên chế, 4 hợp đồng), trong đó có 6 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 1 Cử nhân, nghiên cứu sinh.

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

  • Nghiên cứu cơ bản và phát triển các công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học động vật.
  • Ứng dụng, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ liên quan đến công nghệ sinh học động vật.
  • Tham gia giảng dạy và đào tạo nhân lực chuyên môn, hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước với các trường đại học, viện nghiên cứu và các bệnh viện về lĩnh vực công nghệ sinh học động vật.

Hợp tác quốc tế và đào tạo

Xây dựng đề xuất nghiên cứu theo hướng di truyền/công nghệ sinh học trên đối tượng động vật, tập trung vào các giống vật nuôi bản địa với các đối tác trong và ngoài nước (Đức, Thụy Điển, Anh, Nhật, Hàn Quốc...). Tham gia công tác giảng dạy và đào tạo đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạo trên cả nước.

Xem tiếp...