PGS. TS. Đỗ Thị Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng. Nghiên cứu viên chính
Điện thoại: 024 38361774,   0904588486      Fax: 024 38363144
E-mail: thaodo@ibt.ac.vn / thaodo74@yahoo.com
Địa chỉ: Phòng 608-609, Nhà B4

Xem tiếp...