ThS. Đỗ Thị Phương

Điện thoại: 0989245502
E-mail: dothiphuong74@yahoo.com  

 

Quá trình đào tạo

 • Tốt nghiệp khoa sinh trường Đại học Khoa học tự nhiên, năm 2003
 • Tốt nghiệp thạc sĩ, chuyên ngành sinh học thực nghiêm, năm 2007

Các bài báo:

 1. N T B Minh, N N Luật, Đ T Thảo, Đ T Phương, L T K Loan. (2009) Tác dụng chống ung thư của curcumin tách chiết từ củ nghệ vàng Việt Nam (Curcuma longa L.) trên tế bào ung thư đại tràng dòng SW480. Y học Việt Nam, Tập 354, Tháng 2-Số 1: 1-9.
 2. N T Giang, N N Luật, Đ T Thảo, Đ T Phương, L T K Loan (2009) Tác dụng chống ung thư của curcumin tách chiết từ củ nghệ vàng Việt Nam (Curcuma longa L.) trên tế bào ung thư vú dòng MCF-7. Y học Việt Nam, Tập 353, Tháng 1-Số 1: 1-9.
 3. Đ T Thảo, N T Nga, N T Trang, N T Cúc, Đ T Phương (2008) Gây u thực nghiệm trên chuột bằng dòng tế bào ung thư Lewis Lung Carcinoma. Tạp chí Công nghệ Sinh học 6(4A): 619-624.
 4. Đ T Thảo, Đ T Phương, Đ K Hiếu, N V Hùng (2008) Xác định khả năng phòng chống ung thư của một số chất chiết thực vật Việt Nam bằng các phép thử sinh học in vitro, Tạp chí Sinh học, 30(1): 79-82.
 5. Đ T Thảo, Đ T Phương, V M Đức, Đ T Hoàng, T N Hải (2007) Xác định hoạt tính sinh học của Interleukin-2 tái tổ hợp bằng phép thử sinh học trên tế bào CTLL2. Tạp chí Công nghệ sinh học 5(2): 157-161.
 6. Đ T Thảo, Đ T Phương, Đ T Vân, Đ D Kháng, Đ K Hiếu (2007) Tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn àong kháng protein vỏ VP28 của virut gây bệnh đốm trắng trên tôm. Tạp cais Thuỷ sản, số 6: 25-26.
 7. Đ K Hiếu, Đ T Thảo, Đ T Phương, N M Hùng (2005), Nghiên cứu khả năng nhân lên và biệt hoá in vitro của tế bào gốc tách từ phôi thai chuột có tuổi khác nhau, Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu cơ bản trong KHSS, 1231-1233.
 8. Đ K Hiếu, Đ T Thảo, Đ T Phương (2003) Nghiên cứu tác dụng của mật gấu làm tan tế bào ung thư nuôi in vitro, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, 627-630.
 9. Đ K Hiếu, Đ T Thảo, Đ T Phương (2004) Tác dụng của chất chiết từ nấm linh chi, cây lưỡi rắn và cây Trinh nữ hoàng cung lên các dòng tế bào ung thư, Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu cơ bản về KHSS, 899-901.
 10. Đ K Hiếu, Đ T Thảo, Đ T Phương, N G Liên, Đ H Châu (2003) Nghiên cứu khả năng tạo kháng thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư nuôi in vitro, Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu cơ bản về KHSS, 899-901.