Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật

  • Tên phòng: Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật (Bioactive compound from microorganism Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 503 - 504 - 505, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Kim Thoa
  • Điện thoại: 024 37567103      Fax: 04 38363144     
  • E-mail:nkthoa@ibt.ac.vn

Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật được thành lập theo quyết định số 476/CNSH ngày 28/7/2023 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Tiền thân của Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật hiện nay là nhóm nghiên cứu của Phòng Vi sinh vật học trong Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên, thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Từ năm 1976 nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học của Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam. Giai đoạn từ 01/7/1990 – 5/1993, nhóm nghiên cứu chuyển thành Phòng Kích thích tố thực vật và Phòng Sinh lý sinh hóa vi sinh vật, thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam. Cùng với sự thành lập của Viện Công nghệ sinh học, Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật ra đời theo quyết định số 16/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993. Đến tháng 2/2009, Phòng được đổi tên thành Phòng Công nghệ vật liệu sinh học theo quyết định số 49/QĐ-CNSH. Nhằm phát huy thế mạnh về kiến thức vi sinh vật học cơ bản và ứng dụng của các cán bộ nghiên cứu trong phòng, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, đột phá trong các công nghệ vi sinh vật hiện đại của các thành viên, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã ký quyết định số 476/CNSH ngày 28/7/2023 đổi lại tên Phòng Công nghệ vật liệu sinh học thành Phòng Các chất hoạt tính sinh học từ vi sinh vật để đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay Phòng có 7 cán bộ nghiên cứu (6 biên chế và 1 cán bộ hợp đồng dài hạn), trong đó: 5 Tiến sĩ và 2 Thạc sĩ.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 – 2000     Trưởng phòng                                     PGS. TS. Lý Kim Bảng
2000 – 2005  Trưởng phòng  PGS. TS. Tống Kim Thuần
2005 – 2012  Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng  PGS. TS. Trần Đình Mấn
2012 – nay  Trưởng phòng  TS. Nguyễn Kim Thoa

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật;
  • Triển khai và phối hợp triển khai các công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật;
  • Tham gia đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ vi sinh vật học.

Đào tạo

Trong giai đoạn từ 2013-2023, Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật có tham gia đào tạo 8 Tiến sĩ Sinh học, 7 Thạc sĩ và 22 cử nhân/ Kỹ sư. Trong đó, 6 NCS đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, 7/7 học viên cao học đã nhận bằng Thạc sĩ. Hàng năm đều có khoảng 2-3 sinh viên từ các trường ĐH Mở, ĐH KHTN Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến thực tập khóa luận tốt nghiệp hoặc thực tập nghề nghiệp.

Hợp tác quốc tế

Trong những năm 2012 – 2015 các cán bộ nghiên cứu của Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật đã tích cực tham gia các buổi hội thảo, làm việc song phương với các GS, chuyên gia của Tổ hợp BE-Basic, Hà Lan để phát triển hướng nghiên cứu tìm kiếm, khai thác các enzyme chuyển hóa lignocellulose hiệu quả từ vi sinh vật chịu nhiệt, đặc biệt các enzyme phân giải các hợp chất vòng thơm như lignin.

Tiếp tục các hợp tác với Khoa Hóa Sinh, Đại học tổng hợp Saarland (CHLB Đức), cán bộ của Phòng đã sang làm việc 3 tháng nhằm xác định các đặc tính của các cytochrome P450 mới phân lập ở các vi sinh vật Việt Nam.

Ngoài ra, Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật cũng tích cực tham gia các Hội nghị, Hội thảo quốc tế về Biomass, trao đổi chuyên gia với các đối tác Nhật, Thái Lan, Indonesia. Đặc biệt, năm 2019 TS. Hoa Thị Minh Tú tham gia khóa Postdoc theo chương trình JICA-KIRIN Fellowship Programme 2018-2019 (Nhật Bản).