Phòng Công nghệ vật liệu sinh học

 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Địa chỉ: Phòng 303 - 305, nhà B4
 • Điện thoại: 04 37910065    Fax: 04 38363144     
 • E-mail: nkthoa@ibt.ac.vn
Phòng Công nghệ vật liệu sinh học được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-CNSH ngày 9/2/2009 của Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học. Tiền thân của Phòng Công nghệ vật liệu sinh học hiện nay là nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Từ năm 1976 là nhóm nghiên cứu thuộc Phòng Vi sinh vật học, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam. Giai đoạn từ 1/7/1990-5/1993, nhóm nghiên cứu chuyển thành Phòng Kích thích tố thực vật và Phòng Sinh lý sinh hóa vi sinh vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam. Cùng với sự thành lập của Viện Công nghệ sinh học, Phòng Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật ra đời theo quyết định số 16/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Đến tháng 2/2009, Phòng được đổi tên thành Phòng công nghệ vật liệu sinh học theo quyết định số 49/QĐ-CNSH của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học.
Hiện nay lực lượng cán bộ nghiên cứu của Phòng có 12 người, bao gồm 1 PGS. NCVCC, 03 TS. NCVC, 03 TS. NCV, 03 NCS và 2 ThS.

Những cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

 • 1990-2000:          PGS. TS. Lý Kim Bảng         Trưởng phòng
 • 2000 - 3/2005:     PGS. TS. Tống Kim Thuần   Trưởng phòng
 • 2005 -11/2012:      TS. Trần Đình Mấn            Phó Viện trưởng kiêm Trưởng phòng

Lực lượng cán bộ hiện đang làm việc tại

Hiện tại, lực lượng cán bộ nghiên cứu của Phòng gồm 15 người, trong đó cán bộ trong biên chế là 12, hợp đồng dài hạn 3. Trình độ cán bộ của phòng gồm có 2 Phó giáo sư, 3 Tiến sỹ, 7 Thạc sỹ và 3 Cử nhân.
 

Hợp tác quốc tế

 • Đang thực hiện đề tài hợp tác với Viện Vi sinh vật thuộc Viện HLKH Liên Bang Nga
 • Là thành viên Ban điều hành Hiệp hội Biomass châu Á, tham gia báo cáo tại các Hội thảo châu Á hàng năm về Biomass
 • Cử 2 lượt cán bộ tham gia khóa học của JICA Nhật Bản, 1 cán bộ đi thực tập tại Thái Lan
 • Tham gia các báo cáo tại các Hội thảo hợp tác song phương giữa Viện KH&CN VN với Viện Khoa học Công nghệ công nghiệp tiên tiến (AIST) Nhật Bản
 • Trao đổi khoa học với Pháp và Australia.

Kết quả đào tạo

Đại học:

108 Cử nhân Sinh học, Kỹ sư Công nghệ sinh học, Kỹ sư Môi trường của các trường: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Cao học:

tham gia đào tạo cao học tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KH&CN Việt Nam). Hướng dẫn 20 học viên cao học bảo vệ Thạc sĩ của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện KH&CN Việt Nam), Trường Đại học Thủy sản Nha Trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nghiên cứu sinh:

10 nghiên cứu sinh, trong đó 3 đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và 7 đang thực hiện của các cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), Viện Công nghiệp thực phẩm (Bộ Công thương) và Viện Công nghệ sinh học (Viện KH&CNVN).