Phòng Thử nghiệm sinh học

  • Tên phòng: Phòng Thử nghiệm sinh học (Bioassay Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 608 - 609, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Đỗ Thị Thảo
  • Điện thoại: 024 38361774/ 0904588486      Fax: 024 38363144
  • E-mail: thaodo@ibt.ac.vn
Phòng Thử nghiệm sinh học (TNSH) được thành lập theo Quyết định số 140/QĐ-CNSH ngày 13/04/2011 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, trên cơ sở trước đó là Tổ Thử nghiệm sinh học (2009). Trong những năm qua, Phòng đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài khoa học. Hiện nay, phòng TNSH đang tiến hành các hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học động vật nhằm tìm kiếm và phát triển ra các hoạt chất có tác dụng sinh dược quý, đồng thời đánh giá hoạt tính bằng các thử nghiệm sinh học với định hướng ứng dụng trong y sinh học.
 
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ
 
2011 – nay    Trưởng phòng    PGS. TS. Đỗ Thị Thảo

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Thử nghiệm sinh học
  • Triển khai và ứng dụng các Thử nghiệm sinh học vào thực tế và đời sống
  • Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực Thử nghiệm sinh học

Đào tạo

  • 04 NCS đã bảo vệ thành công luận văn Tiến sĩ trong 05 năm vừa qua
  • 02 Thạc sĩ đã bảo vệ và nhận Bằng Thạc sĩ trong 05 năm vừa qua.

Hợp tác

Hợp tác quốc tế

Trong 05 năm vừa qua, Phòng Thử nghiệm sinh học đã cử 07 Đoàn ra tới các nước như Cộng hòa Pháp, Cộng Hòa Ý, Hàn Quốc v.v., cũng như đón 04 Đoàn vào để thực hiện các nghiên cứu và hợp tác khoa học.