Phòng Miễn dịch học

  • Tên phòng: Phòng Miễn dịch học (Immunology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 308 - 309, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: TS. NCVC. Đoàn Thị Thanh Hương
  • Điện thoại: 024 37564391/ 0988904605
  • E-mail: huongdoan@ibt.ac.vn/ doantthuong74@gmail.com 

Phòng Miễn dịch học được hình thành năm 1993, khi Viện Công nghệ sinh học được thành lập trên cơ sở hợp nhất Viện Sinh vật học, Trung tâm Sinh lý Hóa sinh người và động vật, Trung tâm Nghiên cứu hóa sinh ứng dụng và Trung tâm Nghiên cứu Vi sinh vật. Tiền thân của Phòng Miễn dịch học là Phòng Nghiên cứu Virus, Vacxin và Miễn dịch.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ
 
1993 – 1999      Trưởng phòng              GS. TSKH. NCVCC. Đái Duy Ban
1999 – 2005  Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Phạm Công Hoạt
2001 – 2014 Trưởng phòng GS. TS. NCVCC. Lê Thanh Hòa
2015 – nay Trưởng phòng TS. NCVC. Đoàn Thị Thanh Hương

Xem tiếp...