Phòng Hóa sinh protein

  • Tên phòng: Hóa sinh protein (Protein Biochemistry Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 309, nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: TS. Lê Thị Bích Thảo
  • Điện thoại: 024 37561903/ 0913033190       Fax: 024 37913657    
  • E-mail: lethao@ibt.ac.vn 
  dsc01095

Phòng Hóa sinh Protein, tiền thân là phòng axit amin, được thành lập tháng 11 năm 1993 với số cán bộ viên chức là 04 với 02 tiến sỹ và 01 thạc sỹ và 01 cử nhân. Năm 1994, để thể hiện đúng nội dung và hướng nghiên cứu, Phòng đã được đổi tên thành Phòng Hóa sinh Protein. TS Phan Văn Chi (Trưởng phòng), TS Nguyễn Bích Nhi (Phó Trưởng phòng), cùng với ThS Nguyễn Thị Tỵ và CN Tống Quỳnh Mai là những cán bộ nghiên cứu đầu tiên của phòng. Năm 2001, tổng số cán bộ của phòng đã tăng lên gồm có 10 cán bộ biên chế và 03 cán bộ hợp đồng, trong đó có 1 GS và 05 Tiến sỹ. Phòng Hóa sinh Protein trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2023 gồm 11 cán bộ nghiên cứu trong đó có 1 GS, 1 PGS, 6 tiến sỹ. Hiện nay, 1GS và 1PGS đã nghỉ hưu, phòng có 05 TS, 01 Ths và 01 cử nhân, trong đó có 4 cán bộ biên chế và 03 cán bộ hợp đồng.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 – 2012     Trưởng phòng           GS. TS. Phan Văn Chi
1993 – 2011 Phó Trưởng phòng PGS. TS. Nguyễn Bích Nhi
2012 – 2023 Trưởng phòng TS. Lê Thị Bích Thảo

Xem tiếp...