Công trình khoa học

Các đề tài đã và đang được thực hiện

Các đề tài cấp nhà nước

1. Đề tài KC04/2011/PTNTĐ/HĐ –ĐTĐL (2011-2014): "Tìm kiếm các chỉ thị sinh học liên quan đến hội chứng mạch vành cấp bằng các kỹ thuật proteomics" do GS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm.

2. Đề tài KC04.14/06-10 (2008-2010): “Xây dựng Cơ sở Dữ liệu hệ protein huyết thanh người Việt Nam để phối hợp chẩn đoán bệnh đái tháo đường type 2 và ung thư máu” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm

3. Đề tài Việt Nam-Thụy Điển mã số 46-RF1 (2006-2007): “Minning Biomarkers in Human Sera Using Proteomic Tool” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm

4. Đề tài KC04-25 (2004-2005): “Nghiên cứu giải mã genome ty thể các tộc người Việt Nam và định hướng ứng dụng” do PGS. TS Phan Văn Chi chủ nhiệm 

5. Dự án KC04-DA2 (2002-2004): “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất các chế phẩm hải sâm, rắn biển phục vụ tăng lực cho vận động viên và lực lượng vũ trang” do GS. TSKH Nguyễn Tài Lương chủ nhiệm

6. Đề tài Chương trình Đổi mới CN quốc gia ĐM.43.DA/19 (2018-2020): "Xây dựng bản đồ công nghệ Protein và Enzyme" do TS. Lê Thị Bích Thảo làm chủ nhiệm

7. Đề tài Nafosted 106.02-2018.38 (2018-2020): Tổng hợp và nghiên cứu tương tác của một số phức hệ "protein vỏ virus- nano kim cương" với tế bào chủ và hệ thống miễn dịch, định hướng ứng dụng trong phát triển vaccine thế hệ mới nanovaccine" do TS. Phạm Đình Minh làm chủ nhiệm

Xem tiếp...