Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

 • Tên Trung tâm: Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật (VAST-Culture Collection of Microorganisms - VCCM)
 • Địa chỉ: Phòng 104 - 105, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: http://vccm.vast.vn
 • Giám đốc: PGS. TS. Phí Quyết Tiến
 • Điện thoại: 024 37917973/ 0976860676      E-mail: tienpq@ibt.ac.vn 
 • Phó Giám đốc: TS. Lê Thị Minh Thành
 • Điện thoại: 024 37562880/ 0979769703      E-mail: minhthanh.ibt@gmail.com 

Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật được thành lập ngày 01/01/2015 theo quyết định số 678/QĐ-CNSH của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học (31/12/2014) và căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN giao cho Viện Công nghệ sinh học giai đoạn 2013 – 2014 làm chủ trì. Trung tâm được thành lập trên cơ sở phòng Di truyền Vi sinh vật thuộc Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tiền thân của Trung tâm là Phòng Di truyền Vi sinh vật được thành lập năm 1993 do PGS. TS. Ngô Đình Bính làm Trưởng phòng. Dưới đây là tóm lược cơ cấu tổ chức, nhân sự và một số nét chính trong các giai đoạn:

Từ 1993 – 7/2010: Phòng Di truyền Vi sinh vật do PGS. TS. Ngô Đình Bính làm Trưởng phòng. Trong giai đoạn này, các cán bộ của phòng đã chủ trì và tham gia thực hiện nhiều đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp bộ. Các hướng nghiên cứu chính tập trung vào: (1) Nghiên cứu đa dạng sinh học của vi sinh vật, đánh giá và khai thác nguồn gen vi sinh vật nhằm mục đích sử dụng trong nông nghiệp (thuốc sinh học trừ sâu và phân bón hữu cơ vi sinh), sản xuất công nghiệp (các chất có hoạt tính sinh học) và bảo vệ môi trường (xử lý các chất thải bằng phương pháp sinh học); (2) Ứng dụng sinh học phân tử và kỹ thuật gen để khai thác nguồn nguyên liệu di truyền, cải tiến các giống vi sinh vật, chuyển gen từ vi sinh vật vào các đối tượng khác phục vụ công nghiệp, nông lâm nghiệp và bảo vệ môi trường; (3) Ứng dụng các kỹ thuật gen để phát triển các bộ sinh phẩm (bộ Kit) phục vụ cho phân loại vi sinh vật và phát hiện nhanh vi sinh vật độc hại gây ô nhiễm đất, không khí, nước và thực phẩm.

Từ 7/2010 – 12/2014: TS. Lê Văn Trường được điều chuyển từ phòng Kỹ thuật Di truyền về làm Phụ trách phòng và Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng (1/2011-12/2014) thay cho PGS. Ngô Đình Bình do hết tuổi quản lý. Trong giai đoạn này, hướng nghiên cứu của phòng vẫn theo các hướng nghiên cứu của giai đoạn trước.

Từ 01/01/2015 – 30/01/2020: Nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ và sự phát triển chung của Viện CNSH nói riêng và của Viện Hàn lâm KHCNVN nói chung, Viện trưởng Viện CNSH đã ra quyết định thành lập Trung tâm giống và Bảo tồn nguồn gen vi sinh vật trên cơ sở Phòng Di truyền Vi sinh vật và bổ nhiệm PGS.TS. Đồng Văn Quyền - Phó Viện trưởng, Trưởng phòng Vi sinh vật học phân tử làm Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm) và hai Phó giám đốc là TS. Lê Thị Minh Thành và TS. Lê Văn Trường. Cùng với sự đổi tên Phòng thành Trung tâm, hướng nghiên cứu đã được mở rộng.

Từ 02/2020 – nay: PGS. TS. NCVCC. Phí Quyết Tiến được Viện trưởng Viện CNSH bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm thay PGS. TS. NCVCC. Đồng Văn Quyền. TS. NCVC. Lê Văn Trường được điều chuyển và bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng phòng Vi sinh vật học phân tử. TS. NCVC. Lê Thị Minh Thành tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Trung tâm. Hiện tại Trung tâm có 14 CBVC, trong đó có 01 PGS. TS, 06 TS, 04 ThS và 03 CN.

Lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ

1998 – 02/2002         Trưởng phòng                                  PGS. TS. Ngô Đình Bính
  Phó Trưởng phòng  PGS. TS. Lê Gia Hy
03/2002 – 06/2010  Trưởng phòng  PGS. TS. Ngô Đình Bính
07/2010 – 12/2010  Phụ trách phòng  TS. Lê Văn Trường
01/2011  12/2014  Phó Trưởng phòng  TS. Lê Văn Trường
01/2015 – 01/2020 Giám đốc Trung tâm (kiêm nhiệm) PGS. TS. Đồng Văn Quyền
  Phó Giám đốc Trung tâm TS. Lê Thị Minh Thành
  Phó Giám đốc Trung tâm  TS. Lê Văn Trường
02/2020 – nay  Giám đốc Trung tâm PGS. TS. Phí Quyết Tiến
  Phó Giám đốc Trung tâm  TS. Lê Thị Minh Thành

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm

 • Thu thập, đánh giá, lưu giữ, bảo tồn, xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác nguồn gen vi sinh vật;
 • Cung cấp, trao đổi nguồn gen vi sinh vật với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 • Hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu về nguồn gen vi sinh vật và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan;
 • Nghiên cứu, phát triển kỹ thuật và công nghệ; dịch vụ khoa học, công nghệ; đào tạo nhân lực trong lĩnh vực định danh, bảo tồn và khai thác nguồn gen vi sinh vật;
 • Lưu giữ chủng giống vi sinh vật của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các đơn vị trong nước, ngoài nước theo yêu cầu và phục vụ công tác đăng ký sở hữu trí tuệ. 

Đào tạo

 • Đào tạo Tiến sỹ: 13
 • Đào tạo Thạc sỹ: 14
 • Đào tạo Cử nhân: 62

Hợp tác

Hợp tác quốc tế

 • Hợp tác khoa học và đào tạo với các viện nghiên cứu, trường đại học của các nước: Ấn Độ, Italia, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp.
 • Tham gia hợp tác xây dựng dự án "GREEN RICE: a new, environmentally-friendly approach to rice fertilization and protection" với Đại học Trento và Padova, Ý về khai thác nguồn tài nguyên vi sinh vật ứng dụng trong nông nghiệp.
 • Tham gia 11 hội thảo/khoá đào tạo quốc tế về sử dụng nguồn tài nguyên sinh vật.
 • Là thành viên của mạng lưới ASEAN về sử dụng nguồn tài nguyên Vi sinh vật (AnMicro) và hỗ trợ Viện Công nghệ sinh học tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 9 (2022) của tổ chức AnMicro.