Phòng Công nghệ lên men

 • Tên phòng: Phòng Công nghệ lên men (Fermentation Technology Laboratory)
 • Địa chỉ: Phòng 201 - 202, nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Phương Nhuệ
 • Điện thoại: 024 38363257/ 0982966203       Fax: 024 38363144
 • E-mail: npnhue@ibt.ac.vn 

Tiền thân của Phòng Công nghệ lên men hiện nay là Pilot vi sinh vật được thành lập từ Phòng Vi sinh vật học, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam và sau đó đổi tên thành phòng Công nghệ lên men thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam (1/7/1990-5/1993). Phòng Công nghệ lên men thuộc Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 11/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993. Sau khi điều động một số cán bộ từ Phòng Di truyền vi sinh vật sang, phòng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 88/QĐ-CNSH ngày 06/03/2002 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Đến năm 2023, phòng Công nghệ lên men thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 180/QĐ-CNSH ngày 06/04/2023.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 - 1998                 Trưởng phòng              PGS. TS. Lương Đức Phẩm
1993 - 1998 Phó Trưởng phòng TS. Trần Đình Mấn
1999 - 2/2002 Phụ trách phòng
3/2002 - 9/2007 Trưởng phòng PGS. TS. Lê Gia Hy
6/2004 - 7/2008 Phó Trưởng phòng TS. Phạm Thị Bích Hợp
8/2008 - 11/2010 Trưởng phòng
10/2009 - 12/2012 Phó Trưởng phòng PGS. TS. Phí Quyết Tiến
2012 - 2/2020 Trưởng phòng
2012 - 2/2020 Phó Trưởng phòng PGS. TS. Nguyễn Phương Nhuệ
3/2020 - 09/2021 Phụ trách phòng
10/2021 - nay Trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng

 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vi sinh vật công nghiệp và công nghệ lên men
 • Triển khai và phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ theo hướng công nghệ lên men trong sản xuất và đời sống.
 • Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực công nghệ lên men

Đào tạo

Phòng đã tham gia đào tạo:

 • 03 NCS trong đó có 02 NCS đã bảo vệ thành công là Phạm Thanh Huyền (2016), Vũ Thị Hạnh Nguyên (2019) và 01 NCS đang thực hiện là Đặng Thị Thùy Dương (2022-2025).
 • 04 học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và 04 học viên đang trong thời gian học.
 • Đã và đang đào tạo được 78 sinh viên thuộc Khoa Sinh học và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà Nội; Viện Công nghệ sinh học - Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
 • Ngoài ra, phòng còn tham gia giảng dạy tại Khoa Công nghệ Thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Hợp tác quốc tế

Có quan hệ hợp tác trao đổi khoa học với các trường như Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), Viện Khoa học và Công nghệ Nara (Nhật Bản) và Đại học Laval (Canada).