Phòng Công nghệ lên men

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ lên men (Fermentation Technology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 201 - 202, nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Phương Nhuệ
  • Điện thoại: 024 38363257/ 0982966203       Fax: 024 38363144
  • E-mail: npnhue@ibt.ac.vn 

Tiền thân của Phòng Công nghệ lên men hiện nay là Pilot vi sinh vật được thành lập từ Phòng Vi sinh vật học, Viện Sinh vật học, Viện Khoa học Việt Nam và sau đó đổi tên thành phòng Công nghệ lên men thuộc Trung tâm Nghiên cứu vi sinh vật, Viện Khoa học Việt Nam (1/7/1990-5/1993). Phòng Công nghệ lên men thuộc Viện Công nghệ sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), được thành lập theo Quyết định số 11/CNSH-QĐ ngày 8/7/1993. Sau khi điều động một số cán bộ từ Phòng Di truyền vi sinh vật sang, phòng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 88/QĐ-CNSH ngày 06/03/2002 của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học. Đến năm 2023, phòng Công nghệ lên men thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới theo Quyết định số 180/QĐ-CNSH ngày 06/04/2023.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1993 - 1998                 Trưởng phòng              PGS. TS. Lương Đức Phẩm
1993 - 1998 Phó Trưởng phòng TS. Trần Đình Mấn
1999 - 2/2002 Phụ trách phòng
3/2002 - 9/2007 Trưởng phòng PGS. TS. Lê Gia Hy
6/2004 - 7/2008 Phó Trưởng phòng TS. Phạm Thị Bích Hợp
8/2008 - 11/2010 Trưởng phòng
10/2009 - 12/2012 Phó Trưởng phòng PGS. TS. Phí Quyết Tiến
2012 - 2/2020 Trưởng phòng
2012 - 2/2020 Phó Trưởng phòng PGS. TS. Nguyễn Phương Nhuệ
3/2020 - 09/2021 Phụ trách phòng
10/2021 - nay Trưởng phòng

Xem tiếp...