Phòng Công nghệ lên men

  • Địa chỉ: Phòng 201 - 202, nhà B4
  • Trưởng phòng: PGS.TS. Phí Quyết Tiến
  • Điện thoại: 04. 04. 37917973     Fax: 04. 38363144
  • E-mail: tienpq@ibt.ac.vn
  • Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Phương Nhuệ
  • Điện thoại: 04. 38363257    Fax: 04. 38363144
  • E-mail: nhuecnsh73@yahoo.com

 

anhchung

 

Xem tiếp...