Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ ADN Ứng dụng
  • Địa chỉ: Phòng 311, nhà A10
  • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Trung Nam
  • Điện thoại: 024. 37910065      Fax: 024. 38363144    
  • E-mail: nam@ibt.ac.vn

Xem tiếp...