Tuyển cán bộ nghiên cứu làm việc lĩnh vực Gen thực vật

Phòng Di truyền tế bào thực vật cần tuyển  1 - 2 cán bộ nghiên cứu hợp đồng làm việc về lĩnh vực công  nghệ gen thực vật.

Điều kiện:

  •   Có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ hoặc cử nhân (khá trở lên)
  •   Có khả năng làm việc độc lập
  •   Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh liên quan đến chuyên môn
  •   Có khả năng viết báo cáo chuyên môn, thuyết minh đề tài
  •   Chăm chỉ, ngăn nắp, sáng tạo, Quan hệ tốt và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp
  •   Có kinh nghiệm về tách dòng gen, thiết kế vector chuyển gen (được ưu tiên) và  chuyển gen thông qua Agrobacterium tumefaciens.

Xem tiếp...