Thông báo tuyển Học viên Cao học làm luận văn tốt nghiệp

Phòng Kỹ thuật di truyền tuyển học viên cao học làm luận văn tốt nghiệp về hướng Sinh học phân tử (tách dòng, ghép nối gen, phân tích chức năng gen, biểu hiện gen,...) và Hóa sinh protein, enzyme.

Yêu cầu:

- Ham học hỏi, cầu tiến, có nhu cầu học kỹ thuật thực sự;

- Chăm chỉ, chịu khó và thích tìm tòi học hỏi kiến thức;

- Học lực khá, có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Thời gian làm luận văn: tối thiểu 1 năm.

Quyền lợi của học viên cao học:

- Sẽ được học các kỹ thuật cơ bản trong Sinh học phân tử, Hóa sinh;

- Nâng cao kỹ năng viết báo cáo khoa học và trình bày kết quả khoa học;

- Sẽ có tên trong bài báo khoa học được đăng tải liên quan đến kết quả nghiên cứu.

Liên hệ:

TS Đỗ Thị Huyền, Trưởng phòng

Điện thoại: 0967060875  email: dohuyen@ibt.ac.vn