Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Minh Hằng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu biểu hiện kháng nguyên (M, GP5, GP5ectoM) của virus gây Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn trong cây thuốc lá bằng phương pháp thẩm lọc nhờ Agrobacterium.
Chuyên ngành: Hoá sinh học           Mã số: 9 42 01 16
Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hằng
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Trung Nam
                                                   PGS. TS. Chu Hoàng Hà    
Cơ sở đào tạo: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Đã thiết kế thành công ba cấu trúc vector chuyển gen thực vật mang gen m/gp5opt/gp5ecto-m dung hợp ELP mã hoá cho 3 loại kháng nguyên M-ELP, GP5-ELP, GP5ectoM-ELP của chủng virus PRRS (VN07196) và tạo được các chủng A. tumefaciens mang các vector này.

2) Đã biểu hiện thành công protein M-ELP (52,4 mg/kg lá tươi), GP5-ELP (35,0 mg/kg lá tươi) và GP5ectoM-ELP (66,8 mg/kg lá tươi) trong lá cây thuốc lá bằng phương pháp thẩm lọc nhờ A. Tumefaciens với các điều kiên biểu hiện tạm thời được tối ưu được tối ưu (Sử dụng vector hỗ trợ pIBT-Hc-Pro PVY, nồng độ AS (450 µM), mật độ vi khuẩn (OD600 = 0,5), lá non và lá bánh tẻ của cây 6 tuần tuổi và thu hoạch lá sau 6 ngày biến nạp).

3) Cả ba kháng nguyên M-ELP, GP5-ELP và GP5ectoM-ELP đều kích thích tạo kháng thể IgG đặc hiệu kháng PRRSV trên chuột với liều lượng tiêm 5 µg/con. Kháng thể kháng M-ELP xuất hiện muộn nhất (ở ngày 35 sau 3 lần tiêm); Kháng thể kháng GP5-ELP và GP5ectoM-ELP xuất hiện sớm hơn (ở ngày 21 sau 2 lần tiêm).

4) Kháng nguyên GP5-ELP và GP5ectoM-ELP đều có tính sinh miễn dịch dịch thể cao trên lợn, sản sinh kháng thể kháng lại PRRSV tự nhiên. Hiệu giá kháng thể đạt giá trị bảo hộ cho lợn: GP5ectoM-ELP (hiệu giá kháng thể đạt giá trị cao nhất 2560 từ ngày 35) kích thích tạo kháng thể đặc hiệu kháng PRRSV tốt hơn GP5-ELP (hiệu giá kháng thể đạt 2560 ở ngày 49). Kháng nguyên GP5ectoM-ELP và GP5-ELP là ứng viên tiềm năng để sản xuất vaccine tiểu đơn vị phòng chống PRRS.

Thông tin chi tiết xem tại đây