Phòng Công nghệ sinh học môi trường

  • Tên phòng: Phòng Công nghệ sinh học môi trường (Environmental Biotechnology Laboratory)
  • Địa chỉ: Phòng 204 - 306 - 307, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trưởng phòng: PGS. TS. Lê Thị Nhi Công
  • Điện thoại: 024 37916881/ 0932360809      Fax: 024 38363144
  • E-mail: lenhicong@ibt.ac.vnlenhicong@gmail.com 

picture1

Phòng Công nghệ sinh học môi trường được thành lập ngày 24/06/2004 theo Quyết định của Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học trên cơ sở Tổ Công nghệ sinh học môi trường theo quyết định số 32/CNSH-QĐ ngày 08/06/1998. Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Phòng Công nghệ sinh học môi trường luôn chú trọng trong việc xây dựng các hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, cơ sở vật chất.

Đến ngày 01/12/2011, theo quyết định số 522/QĐ-CNSH phòng đã tiếp nhận toàn bộ cán bộ và cơ sở vất chất của Phòng Quang sinh học, lấy tên chung là Phòng Công nghệ sinh học môi trường, hiện nay gồm 7 thành viên, trong đó, 1 PGS.TS. NCVC, 1 TS. NCVC, 3 TS, 2 CN.

Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ

1998 - 2004  Trưởng phòng PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà
  Phó Trưởng phòng  GS. TS. Nghiêm Ngọc Minh
1991 - 2008 Trưởng phòng Quang sinh  PGS. TSKH. Trần Văn Nhị
2004 - 2007 Trưởng phòng PGS. TS. Đặng Thị Cẩm Hà
  Phó Trưởng phòng  GS. TS. Nghiêm Ngọc Minh
2007 - 2014 Trưởng phòng  GS. TS. Nghiêm Ngọc Minh

01/12/2011    

Tiếp nhận toàn bộ cán bộ và cơ sở vật chất của Phòng Quang sinh học, lấy tên chung là Phòng CNSH môi trường theo QĐ số 522/QĐ-CNSH.

2011 - 2015 Phó Trưởng phòng  TS. Đỗ Thị Tố Uyên
2015 - 2017 Phụ trách phòng TS. Đỗ Thị Tố Uyên
  Phó Trưởng phòng  TS. Lê Thị Nhi Công
2017 - nay Trưởng phòng PGS. TS. Lê Thị Nhi Công
2017 - 2022 Phó trưởng phòng  TS. Hoàng Phương Hà

Xem tiếp...