Ths. Mẫn Hồng Phước

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Địa chỉ: Nhà B4, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 3386        Fax: 024 3791 4815