PGS. TS. Đồng Văn Quyền

Chức vụ: Trưởng phòng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học
Điện thoại: 024 3836 3222      Fax: 024 3836 3144
E-mail: dvquyen@ibt.ac.vn
Địa chỉ: Phòng 115  Nhà A10