Lĩnh vực nghiên cứu

  • Nhiệm vụ nghiên cứu trong thời gian tới của Phòng Công nghệ tế bào động vật là rất cụ thể: sử dụng kỹ thuật hiện đại nhất của công nghệ tế bào và công nghệ gen để tạo các kháng thể đơn dòng, các kháng thể đơn chuỗi tái tổ hợp đặc hiệu các kháng nguyên đích.
  • Sử dụng các kháng thể tạo được để tạo kit chẩn đoán cũng như các chế phẩm điều trị đối với các bệnh ung thư, bệnh tự miễn, đào thải mảnh ghép, các bệnh nhiễm khuẩn và các bệnh do virus gây ra.
  • Chú trọng hướng nghiên cứu tạo kháng thể đơn dòng bằng kỹ thuật lai tế bào và kỹ thuật gen để ứng dụng trong công nghiệp tạo kit định tính và định lượng các tác nhân gây bệnh, giúp kiểm soát các tác nhân này một cách hiệu quả nhất góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. 
  • Tiếp tục nhân, nuôi in vitro và cất giữ một số dòng tế bào động vật và các dòng tế bào ung thư chuẩn phục vụ cho các nghiên cứu đánh giá hoạt tính chống ung thư của các chế phẩm tự nhiên cũng như các chế phẩm tái tổ hợp đã nhận được và các nghiên cứu khác về bệnh học ung thư. 
  • Một hướng nghiên cứu mới hiện đang được triển khai đó là tạo chế phẩm góp phần điều trị cai nghiện ma túy từ nguồn động thực vật của Việt Nam. Đây là kết quả nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện từ nhiều năm trước và hiện đã chứng minh được tác dụng của chế phẩm thuốc ở động vật thí nghiệm và ở những người tình nguyện. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các thử nghiệm của chế phẩm trước khi sử dụng ở quy mô lớn hơn.
  • Hướng nghiên cứu phân tích gen để định danh các cá thể cũng vẫn được triển khai nhưng ở quy mô và hình thức mới nhằm đáp ứng được nhu cầu giám định của các gia đình thân nhân liệt sỹ cũng như các tổ chức xã hội khác.