Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen

  • Tên phòng: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (National Key Laboratory of Gene Technology)
  • Địa chỉ: Phòng 705 - 708, 805 - 808, Nhà B4, Viện Công nghệ sinh học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 37562790                 Fax: 024 38363144
  • Giám đốc:  GS. TS. Chu Hoàng Hà   Điện thoại: 024 37562790        E-mail: chuhoangha@ibt.ac.vn
  • Phó Giám đốc: TS. Bùi Văn Ngọc     Điện thoại: 024 37568286        E-mail: bui@ibt.ac.vn
 
Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen (PTNTĐCNG) thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học được đầu tự theo Quyết định số 850 QĐ/TTg ngày 07 tháng 09 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm.

Theo Quyết định số 315/QĐ-BKHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) Viện Công nghệ sinh học (VCNSH) đã được công nhận là cơ quan chủ trì xây dựng PTNTĐCNG.

Ngày 24 tháng 1 năm 2003 Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ký Quyết định số 68/QĐ-KHCNQG về việc thành lập PTNTĐCNG trực thuộc Viện CNSH.

Tháng 7/2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế chính thức về tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm, theo đó, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen là một đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo của Viện Công nghệ sinh học về mặt hành chính, được độc lập trong việc tổ chức các hoạt động KH&CN. Các hoạt động của PTNTĐCNG chịu sự quản lý chung của Lãnh đạo Viện, với sự hỗ trợ của các bộ phận chức năng (Văn thư, Kế toán-Tài Vụ, Đào tạo, Hợp tác quốc tế...) thuộc Phòng Quản lý Tổng hợp của Viện.

Đến năm 2023, tổng số nhân sự của phòng là 13 cán bộ, trong đó có 01 GS, 02 TS, 04 NCS, 01 ThS, 05 KS/CN. Ngoài ra, PTNTĐCNG còn có một số cán bộ làm việc kiêm nhiệm như GS. TS. Lê Thanh Hòa (Phòng Miễn dịch học), TS. Nguyễn Trung Nam (TT Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc và liệu pháp gen), PGS.TS. Đồng Văn Quyền (Phòng Vi sinh vật học phân tử), PGS.TS. Phí Quyết Tiến (TT Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật), PGS.TS. Đỗ Thị Huyền (Phòng Kỹ thuật di truyền), TS. Hoàng Hà (TT Giám định ADN).

Tổ chức bộ máy của PTNTĐCNG bao gồm một Giám đốc điều hành và một số Phó Giám đốc giúp việc. Từ khi được đầu tư Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ Gen giai đoạn 2001-2005, PGS. TS. Nông Văn Hải được Viện trưởng giao kiệm nhiệm phụ trách các công tác của PTNTĐCNG. Từ năm 2008, PGS. TS. Nông Văn Hải được Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm làm Giám đốc PTNTĐCNG. PGS.TS. Đinh Duy Kháng được phân công làm Phó Giám đốc PTNTĐCNG.

Từ tháng 9/2012 Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã bổ nhiệm PGS.TS Chu Hoàng Hà, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học, Phó Giám đốc PTNTĐCNG làm Giám đốc PTNTĐCNG thay PGS. TS. Nông Văn Hải được điều chuyển công tác. Từ tháng 2/2013 Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã quyết định bổ nhiệm TS. Đồng Văn Quyền, Trưởng phòng Vi sinh vật phân tử làm Phó Giám đốc PTNTĐCNG. Từ tháng 11/2014, Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã quyết định bổ nhiệm TS. Nguyễn Trung Nam làm Phó Giám đốc PTNTĐCNG. Từ tháng 10/2017 Viện trưởng Viện Công nghệ sinh học đã quyết định bổ nhiệm TS. Bùi Văn Ngọc làm Phó Giám đốc PTNTĐCNG.
 
Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ
 
2001 – 2005     Phụ trách           GS. TS. Nông Văn Hải
2008 – 2012  Giám đốc GS. TS. Nông Văn Hải
2008 – 2012 Phó giám đốc  PGS. TS. Đinh Duy Kháng
2009 – 2012 Phó giám đốc  GS. TS. Chu Hoàng Hà
2012 – nay  Giám đốc GS. TS. Chu Hoàng Hà
2013 – 2017 Phó giám đốc    PGS. TS. Đồng Văn Quyền
2014 – 2019 Phó giám đốc    TS. Nguyễn Trung Nam
2017 – nay Phó giám đốc    TS. Bùi Văn Ngọc

Xem tiếp...