Mã đề tài : VAST.NĐP.05/14-15

Thể loại: Đề tài hợp tác với các nghành địa phương

Chủ nhiệm đề tài: Đinh Thị Thu Hằng

Thời gian thực hiện : 2014-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng CN sinh học tái tạo môi trường

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 550 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015