Mã đề tài : CNHD.ĐT.032/12-15

Thể loại: ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN SƯU TẬP BỘ MẪU VẬT QUỐC GIA THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Phương Nhuệ

Thời gian thực hiện : 2012-2015

Đơn vị thực hiện : Phòng Công nghệ lên men

Cơ quan chủ trì : Bộ Công thương CT Hóa dược

Tổng kinh phí : 2950 Triệu đồng

Tình trạng : Chưa nghiệm thu
Ngày đăng: Thứ hai, 19 Tháng 1 2015