Mã đề tài : VAST 02.01/12-13

Thể loại: Đề tài KHCN theo 7 hướng ưu tiên cấp VAST

Chủ nhiệm đề tài: Trần Đình Mấn

Thời gian thực hiện : 2012-2013

Đơn vị thực hiện : Phòng Vật liệu sinh học

Cơ quan chủ trì :

Tổng kinh phí : 500 Triệu đồng

Tình trạng : Đã nghiệm thu
Ngày đăng: Chủ nhật, 04 Tháng 1 2015